Dacă vrei să devii asistent maternal profesionist, acum este șansa ta! Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 își dezvoltă rețeaua de asistenți maternali și face o selecție în vederea atestării și angajării persoanelor interesate.

Asistentul maternal profesionist este o persoană fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea copilului pe care îl primește în plasament.

Condițiile pe care persoanele interesate trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

  • domiciliul legal și real pe raza Sectorului 6
  • spațiu suficient pentru copil
  • fără probleme medicale
  • fără cazier
  • să nu fie pensionat pe caz de boală

Asistenții maternali sunt obligați să asigure integrarea copilului în viața socială (înscrierea la grădiniță, școală etc.), să asigure creșterea și îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală periodică a copilului), să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă, să pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă și să păstreze confidențialitatea informațiilor despre copii.

Cei interesați să devină asistenți maternali trebuie să treacă prin procesul de atestare, respectiv, evaluarea socială, psihologică, cursul de formare inițială și atestarea.

Asistenții maternali primesc un salariu de bază + sporuri (vechime, condiții de muncă deosebite, copii cu handicap etc.), iar copilul luat în plasament primește alocație de stat și alocație de plasament.

Persoanele apte de muncă, cu domiciliul pe raza Sectorului 6, ce dispun de spaţiu locativ, nu au probleme de sănătate şi doresc să îngrijească la domiciliul propriu un copil, sunt rugate să sune la 021/317.63.11/int. 225.

Activitățile sunt finanțate prin intermediul proiectului POCU /480/4/19/127169 „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Proiectul este derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Mai multe informații despre acest proiect puteți găsi pe site-ul ANPDCA: http://www.copii.ro/programe_inter/team-up-progres-in-calitatea-ingrijirii-alternative-a-copiilor-cod-smis