Team-up – un proiect care te ajută să devii asistent maternal profesionist

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță persoanele domiciliate legal în Sectorul 6, care doresc să devină asistent maternal profesionist, că pot participa la Proiectul Team-up având ca obiect selecția, pregătirea și atestarea celor care  vor să profeseze în acest domeniu.

Asistentul maternal profesionist este o persoană fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea copilului pe care îl primește în plasament.

Asistenții maternali sunt obligați să asigure integrarea copilului în viața socială (înscrierea la grădiniță, școală etc.), să asigure creșterea și îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală periodică a copilului), să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă, să pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă și să păstreze confidențialitatea informațiilor despre copii.

Cei interesați să devină asistenți maternali trebuie să treacă prin procesul de atestare, respectiv evaluarea socială, psihologică, cursul de formare inițială și atestarea.

Asistenții maternali primesc un salariu de bază + sporuri (vechime, condiții de muncă deosebite, copii cu handicap etc.), iar copilul luat în plasament primește alocație de stat și alocație de plasament.

Proiectul Team-up este  derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor țării și al sectoarelor Capitalei.

Activitățile sunt finanțate prin intermediul proiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

La nivelul Sectorului 6, persoanele interesate să participe la program și să devină asistent maternal profesionist trebuie să le îndeplinească următoarele condiții: domiciliul legal și real pe raza Sectorului 6; spațiu suficient pentru a crește cel puțin copil; stare bună de sănătate; fără cazier; fără a fi pensionat pe caz de boală. Cei interesați sunt rugați să sune la 021/317.63.11/int. 225.

De la începutul acestui an, un număr de 3 persoane din Sectorul 6 au primit atestatul de asistent maternal profesionist prin intermediul Proiectului Team-up.

Mai multe informații despre acest proiect puteți găsi pe site-ul ANPDCA.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020!