Proiectul privind „Dotarea unităților de învățământ din Sectorul 6 pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățământ în mediul online” și a cheltuielilor legate de proiect a fost aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 6 care a avut loc ieri, 24.11.2020, la sediul Primăriei.

Finanțarea proiectului se realizează prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectivul Specific 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Valoarea totală a proiectului “Dotarea unităţilor de învăţământ din Sectorul 6 pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de invăţământ în mediul online” este de 44.362.280,26 lei.

Principalele măsuri constau în dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura online, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu colegii.