Diagnosticat cu sindrom Down încă de la naştere, micuţul M.M., alături de familia sa, a cunoscut toate neplăcerile şi dificultăţile cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, ameninţate de lipsa şanselor de recuperare, de pericolul marginalizării sau excluziunii sociale.

Limitat la cadrul familial, copilul își însuşea cu dificultate limbajul, deprinderile de autonomie era sub pragul normal al vârstei sale, în timp ce mersul şi anumite activități care presupun o bună motricitate erau realizate cu dificultate.

Motiv pentru care copilul avea şanse reduse de a se integra într-o colectivitate de copii cu vârste apropiate şi de a beneficia de stimulentele specifice activităţilor de grup.

Începând cu anul 2017, prin intermediul programelor dezvoltate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, micuţul a beneficiat de serviciile Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Orşova, din Sectorul 6, acolo unde primeşte îngijire de specialitate pe mai multe paliere: intervenție psihologică individuală, intervenție logopedică, activități de educație nonformală corelate cu programa școlară, activități de recreere și socializare, îngrijire și hrană pe parcursul zilei.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Intervenţia multidisciplinară a specialiştilor, indispensabilă în cazul acestei afecţiuni, a condus la dezvoltarea cognitivă și a limbajului, la îmbunătăţirea atenției, dar și a cooperării pentru îndeplinirea unor sarcini tot mai complexe. În prezent, băiatul este ajutat să se pregătească pentru etapa următoare, integrarea într-o școală specială.

Intervenţia specialiştilor din centru asupra copilului, alături de sprijinul emoţional acordat familiei, au făcut ca lucrurile să se îndrepte în direcţia cea bună.

“Este datoria comunităţii locale să acorde tot sprijinul copiilor, printre care se numără şi cei afectaţi de sindromul Down, iar dezvoltarea programelor specifice, alături de susţinerea şi pregătirea permanentă a specialiştilor, sunt mijloacele prin care ne putem implica”, a declarat primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.

În prezent, M.M. este un copil expresiv, afectuos și vesel, ale cărui eforturi, susţinute de familie şi specialişti, nu au rămas nerăsplătite. Evoluţia pozitivă a stării sale de sănătate este un exemplu de viaţă şi un îndemn la susţinere adresat celor care lucrează cu aceşti copii.

Un număr de 46 de copii şi 44 de adulţi cu sindrom Down se află în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, mulţi dintre aceştia fiind înscrişi în programe specifice de tratament şi recuperare.

Pentru toate persoanele cu dizabilităţi din comunitate, Primăria Sectorului 6 a dezvoltat programe specifice precum: servicii de evaluare complexă şi încadrare în grad de handicap, acordarea de prestaţii şi alte facilităţi, servicii de zi de recuperare sau de consiliere, servicii de tip familial sau rezidenţial.

În data de 10 noiembrie 2011 a fost adoptată prin consens în cadrul şedinţei plenare a Comitetului III al Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite o rezoluţie pentru a desemna ziua de 21 martie ca „Ziua Mondială a Sindromului Down”, urmând ca această reglementare să intre în vigoare începând cu anul 2012.

Scopul acestei zile este de a mări gradul de cunoaștere şi de înţelegere a unui sindrom care afectează aproximativ una din 800 de nașteri la nivel mondial, precum şi promovarea drepturilor normale ale persoanelor cu Sindrom Down de a se bucura de o viaţă completă, demnă şi de a putea fi membri activi în comunităţile lor şi în societate.