60 de persoane vârstnice din Sectorul 6, aflate în stare de dependență și lipsite de sprijin familial, sunt îngrijite în cadrul a două centre rezidențiale aflate în subordinea Primăriei Sectorului 6.

Centrele pentru persoane vârstnice “Sfântul Mucenic Fanurie” și ”Floare Roșie” oferă un set complex de servicii pentru seniorii care îndeplinesc următoarele criterii:

 • au domiciliul legal în Sectorul 6
 • nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

În cadrul celor două centre, vârstnicii primesc servicii de:

 • Asistenţă socială
 • Evaluare și consiliere psihologică;
 • Ergoterapie şi petrecere a timpului liber;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
 • Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces

Acest pachet de servicii este personalizat și adaptat nevoilor fiecărei persoane, pe baza unor evaluări periodice.

De asemenea, Centrul pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” dispune de un modul de recuperare socio-medicală, destinat atât beneficiarilor unităţii rezidenţiale din cadrul complexului, cât şi persoanelor din comunitatea locală (adulți sau copii ce deţin un certificat ce atestă încadrarea într-un grad de handicap, precum și persoane vârstnice).

Salină pentru locuitorii Sectorului 6

În incinta aceluiași centru se găsește și o salină la care au acces toți locuitorii Sectorului 6, pe bază de recomandare medicală.

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 funcționează și o unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă dependente, care necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază și/sau pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice.

Pentru mai multe informații privind serviciile disponibile pentru vârstnicii din Sectorul 6, vă rugăm să accesați site-ul DGASPC Sector 6, la adresa web www.asistentasociala6.ro, sau să ne apelați la numărul de telefon 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 8.00 – 20.00.