Clubul Seniorilor Sector 6 a organizat astăzi, 23 ianuarie, un moment artistic prin care s-a sărbătorit Unirea Principatelor Române. Aproximativ 70 de artiști seniori au pregătit poezii și cântece dedicate momentului istoric din 1859.

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918), a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și reprezintă unificarea vechilor state Moldova și Țara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a reprezentat primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, prin sistemul de servicii sociale alternative de tipul cluburi ale seniorilor, oferă posibilitatea vârstnicilor cu domiciliul în Sectorul 6 de a comunica, socializa, de a se implica în viaţa comunităţii, de a fi puşi în valoare, atât ca indivizi, cât şi prin experienţa lor, de a se simţi utili şi de a avea o viaţă socială activă.

Cluburile Seniorilor sunt centre de zi moderne, destinate relaxării și agrementului pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6.

În Sectorul 6 funcționează șase cluburi ale seniorilor. Pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice, acestea sunt răspândite pe suprafața sectorului în cele trei cartiere, după cum urmează:

Cartierul Militari:

  • „Marin Preda”- Bulevardul Uverturii nr. 89
  • „Liviu Rebreanu” – strada Murguța nr. 2

Cartierul Drumul Taberei:

  • „Ioan Slavici” – Prelungirea Ghencea nr. 28, bl. C5, parter
  • „Mihail Sadoveanu” – Bulevardul Timişoara nr. 73, bloc C12, parter
  • „Ion Luca Caragiale” – strada Sg. Lăţea Gheorghe nr. 8, bloc C 52 parter

Cartierul Crângași-Giulești:

  • „Mihai Eminescu” – situat în Calea Plevnei nr. 234.