Sectorul 6 | Astăzi

SCURTĂ PREZENTARE

Situat în Vestul Capitalei, cu o suprafaţă de 37 kmp (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare şi cu o populaţie de peste 360.000 de locuitori, Sectorul 6 se învecinează la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni şi Calea Plevnei spre Giuleşti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării şi Bulevardul Ghencea), iar în extremitatea sa vestică cu Judeţul Ilfov.

Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din cadrul Municipiului Bucureşti. Este străbătut de râul Dâmboviţa, care odinioară se revărsa din matcă, provocând mari inundaţii. Reamenajarea cursului Dâmboviţei, prin ample lucrări hidrotehnice, a dus la captarea apei într-un lac de acumulare, denumit Lacul Morii, cu o suprafaţă de 241.5 hectare. Acest rezervor de apă asigură debitul curat al Dâmboviţei, previne inundaţiile şi totodată reprezintă potenţialul de energie pentru centralele electrice.

Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giuleşti şi Crângaşi.

Legătura Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se face prin următoarele artere principale: Splaiul Indepedenţei, Calea Crângaşi, Bulevardul Timişoara şi Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii face legătura cu comuna Roşu, iar Bulevardul Iuliu Maniu se prelungeşte cu autostrada Bucureşti-Piteşti (E70).

În cadrul sectorului nu există gări sau aeroporturi, dar se află foarte aproape de acestea. Gara Basarab şi Gara de Nord se găsesc în Sectorul 1, la 500 metri de limita de nord a Sectorului 6, în timp ce aeroportul Băneasa se află la 5 km de limita nordică, iar aeroportul Otopeni la 15 km.

Total locuitori la 20 octombrie 2011, conform Comisiei Naţionale pentru Statistică, era de 367.000, având o densitate de 10.175 de locuitori pe kmp. Astfel, Sectorul 6 este aproape de 1.2 ori mai populat decât Capitala în ansamblul său (8.449 de locuitori pe kmp la 1 iulie 2002). Faţă de sectoarele Municipiului Bucureşti, după numărul de locuitori, Sector 6 se situează pe locul 2, iar ca densitate este pe locul 3, în ordine, după Sectoarele 2 şi 3. Orientativ, faţă de densitatea naţională de 94.2 locuitori pe kmp, Sectorul 6 este mai dens populat decât România de peste 15.2 ori.

Pe harta Sectorului 6 au fost clădite edificii de valoare excepţională, precum lăcaşurile medievale de la Cotroceni şi Crângaşi, sau mănăstirea Chiajna. Câteva personalităţi al căror destin a fost legat de aceste locuri şi au rămas în memoria comunităţii, a fost: Tudor Vladimirescu, care în 1821 şi-a aşezat tabăra de panduri pe locurile care azi îi poartă numele (precum Drumul Taberei), cărturarul Dinicu Golescu, care şi-a deschis conacul său de la Belvedere pentru militanţii progresişti ai vremii, domnitori luminaţi ca Alexandru Ioan Cuza, cel care a pus bazele statului român, dr. Carol Davila, întemeietorul serviciului sanitar al armatei, fondatorul învăţământului medical românesc şi participant activ în războiul pentru Indepedenţă.

Prezenţa în Sectorul 6 a unor vechi instituţii de învăţământ şi cercetare, precum Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic şi Institutul Emil Carafolli, dau greutate acestei zone importante a capitalei.

Perceptul antic „Mens sana in corpore sano” poate figura pe frontispiciul a trei din cele mai mari cluburi sportive din ţară: Steaua, Rapid-ul şi Sportul Studenţesc, care au dus faima talentelor româneşti, pretutindeni în lume. Aceste trei cluburi sportive se află pe perimetrul Sectorului 6 şi au contribuit constant, prin generaţii de sportivi, la impresionantul palmares olimpic şi internaţional al României.

Pe raza Sectorului 6 se află edificii laice şi religioase cu valoare arhitecturală deosebită. Cel mai vechi aşezământ, ce datează din 1774, este biserica mânăstirii Chiajna, de la capătul Căii Giuleşti, edificiu ajuns în stare de ruină dupa epidemia de ciumă din secolul al XIX-lea.

Un lăcaş religios important, unde sunt înmormântaţi eroii pompieri, căzuţi în lupta cu turcii din Dealul Spirei la 13 septembrie 1848, este biserica Sfântul Gheorghe din Calea Plevnei, ridicată în 1838. Alte biserici din secolul XIX sunt: Biserica Giuleşti-Sârbi, Biserica Căramidarii de Sus-Grozăveşti şi Biserica Militari I.

Printre edificiile de arhitectură civilă cu valoare deosebită, amintim Palatul Belvedere sau Casa cu Turn din Cartierul Grant (strada Ţibleş nr. 64), o casă veche boierească ridicată în 1814 de cărturarul Dinicu Golescu (n.1777-d.1830), care a înfiinţat aici o şcoală de fete, după modelul şcolii pentru băieţi de la moşia sa de la Goleşti. Conacul Belvedere a fost prevăzut cu un tunel secret, lung de câţiva kilometri, care ducea spre moşia Chiajna, tunel prin care se putea circula cu trăsura. În 1827, moşia şi casa sunt date ca zestre Anei Golescu, căsătorită cu Alexandru Racoviţă, iar aceştia au lăsat-o în 1850 fiicei lor Zoe, la căsătoria ei cu secretarul consulatului britanic la Bucureşti, Effingham Grant. De la numele familiei Grant provine denumirea întregului cartier, în zona căruia se va construi Gara de Nord, locuinţele ceferiştilor, precum şi vestitul Pod Grant, înlocuit după 1981 cu un pod modern.

Tânărul Aurel Vlaicu, inginer constructor de avioane şi recunoscut al aviaţiei mondiale, a realizat multe performanţe de zbor pe câmpia Cotrocenilor. Aici a avut loc la 17 iunie 1910, primul zbor al său, pe un aparat construit de el.

Războiul pentru Întregirea Neamului a adus pe altarul patriei jertfele a mii de soldaţi români, cărora li s-au ridicat monumente de recunoştinţă. Unul dintre cele mai impresionante monumente dedicate eroilor din primul război mondial este Monumentul Eroilor Genişti – Leul, realizare a sculptorului Spiridon Georgescu, una dintre capodoperele cu care Bucureştiul se poate mândri. O altă lucrare închinată luptătorilor din primul razboi mondial este Statuia Infanteristului realizată în 1930 de acelaşi Spiridon Georgescu şi plasată în scuarul de lângă podul Cotroceni.

Un obiectiv de interes public cu care Sectorul 6 se poate mândri este Grădina Botanică (din Şoseaua Cotroceni, nr.3), amenajată pe aceste locuri în 1884 de savantul Dimitrie Brandza şi colaboratorul său, medicul şi botanistul Dimitrie Grecescu, care au creat aici şi Institutul Botanic.

Printre institutele de interes ştiinţific naţional din Sectorul 6, se află Institutul Pasteur, înfiinţat în 1895, profilat pe cercetare şi producţie de medicamente, Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale, purtând numele savantului Elie Carafolli, cât şi Institutele ICECHIM şi IPROCHIM.

Informaţii generale

Populaţia: 367.000 locuitori (conform recensământului de la 20 octombrie 2011), fiind al doilea sector al Capitalei din punct de vedere al numărului de locuitori.
Suprafaţa: 37 kmp
Conducerea Primăriei Sector 6: Primar, Viceprimar, Secretar şi Administrator Public

Aşezare: Este parte componentă a Municipiului Bucureşti, fiind al doilea sector al Capitalei din punct de vedere al suprafeţei. Sectorul 6 se află foarte aproape de Gara de Nord, principalul nod feroviar al ţării, si de Gara Basarab. De asemenea se află foarte aproape de Aeroportul Otopeni şi de Aeroportul Băneasa. Din partea de vest al Sectorului 6 pleacă drumul european E70. Totodată există legături cu toate celelalte sectoare ale Capitalei.

Fondul de locuinţe: Cetăţenii sectorului locuiesc în mare parte la bloc, iar în zonele mărginaşe ale sectorului la casă. Locuinţele sunt dispuse în blocuri de 4–10 etaje sau în case individuale, majoritatea acestora fiind racordate la reţelele de tehnico-edilitare. Totalul locuinţelor din sector este de 155.795.

Clima: Temperat continentală, caracterizată prin veri calde, uscate şi ierni reci. Maxima absolută a temperaturii a fost de 40.56°C (atinsă în 24.07.07), iar minima absolută a temperaturii a fost de -17.22°C (atinsă în 06.02.05 – 23.01.06 – 24.01.06). Diferenţele mari de temperatură iarnă – vară ajung până la 60 de grade. În timpul verii media precipitaţiilor şi a umidităţii este scăzută, dar pot apărea, în mod sporadic, furtuni puternice, adesea violente. În timpul primăverii şi toamnei precipitaţiile sunt mai ridicate decât în timpul verii, cu ploi mult mai frecvente, dar şi mult mai blânde.

Industrie: În prezent există 9.870 agenţi economici în Sectorul 6, care au compensat urmările negative ale tranziţiei de piaţă. Există un număr mic de agenţi economici în industrie, doar 10% din numărul total, desfăşurându-şi activitatea în cadrul industriei prelucrătoare, ponderea cea mai mare aparţinând industriei alimentare şi a băuturilor. În ultimii ani se observă o creştere a indicilor producţiei industriale din cadrul Sectorului 6 cu 1,2%, această creştere fiind dată în special de producţia industrială de energie termică şi electrică, gaze şi apă, cât şi a privatizării principalelor întreprinderi din Sectorul 6, în special a celor din zona Militari.

Comerţ: În Sectorul 6 există peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricostore, Praktiker, AFI Mall, Plaza România, Cora, Expo Construct Militari, Dedeman, Billa, Complexul Comercial Sir, etc. şi 1.281 de magazine care desfăşoară activităţi comerciale. Pieţele agroalimentare sunt concentrate în cartierele Militari (2) şi Drumul Taberei (5), în timp ce în cartierul Crângaşi există două pieţe.

Instituţii de învăţământ: Există un număr mare de elevi şi studenţi, 70.200, dintre care ponderea cea mai mare o reprezintă elevii din învăţământul primar. În cadrul Sectorului 6 au sediul următoarele unităţi de învăţământ: Universitatea Politehnică Bucureşti, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Institutul Teologic Penticostal, şcoli generale – 27, şcoli speciale – 2, licee teoretice – 6, grupuri şcolare – 5, colegii – 1, cluburi pentru copii – 2.

Cultură: Există un număr mare de obiective culturale, dintre care menţionăm: 3 cinematografe, un teatru, două muzee şi cinci biblioteci publice, filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. Totodată, pe raza Sectorului 6 îşi au sediul social un număr mare de edituri.

Sănătate: Sunt şase spitale importante în cadrul Sectorului 6 şi în apropierea acestuia, trei policlinici, o casă de bătrâni, patru dispensare şi există un număr mare de farmacii.

Parcuri şi spaţii verzi: Există trei parcuri mari (Parcul Crângaşi, Parcul Drumul Taberei, Parcul Giuleşti) şi o grădină (Grădina Botanică), fiind unul dintre sectoarele Capitalei în care suprafaţa parcurilor şi grădinilor a crescut în ultimii 14 ani.

Protecţia cetăţeanului: Poliţia Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. Protecţia socială în Sectorul 6 este asigurată de 20 de unităţi de protecţie a copilului. Acestea derulează trei programe de protecţie a copilului în cadrul a trei centre de plasament din Sectorul 6.

Transportul urban: Transportul urban de suprafaţă este asigurat de către RATB, care acoperă întreaga suprafaţă a Sectorului 6. Transportul subteran este realizat de către METROREX, existând pe aria Sectotului 6 doua magistrale de metrou: M3 magistrala Industriilor – Eroilor şi M2 magistrala Dristor 1 – Gara de Nord – Republica.

Utilităţi:
Alimentarea cu apă a Sectorului 6 se face de către firma APA NOVA SA. Această firmă deţine 378,880 Km din reţeaua de canalizare şi de furnizare de apă potabilă. Această reţea este împărţită astfel: 191,737 km de reţea de apă şi 187,143 km de reţea de canalizare.

Telecomunicaţii: Pe teritoriul Sectorului 6 există şase centrale de telecomunicaţii, dintre care patru sunt analogice şi două sunt digitale. Se observă dezvoltarea serviciilor de telefonie mobilă şi creşterea numărului de furnizori de Internet.

Alimentarea cu energie termică în Sectorul 6 se face de către RADET, care dispune de o reţea de distribuţie a energiei termice ce acoperă 62,64% din suprafaţa străzilor (134,343 km din totalul de 216,052 km) şi de asemenea acoperă un numar de 233 de străzi, ceea ce reprezintă 41,83 % din numărul total de străzi (557). Sectorul 6, în ceea ce priveşte alimentarea cu energie termică, este împărţit în 3 mari zone: Militari cu 32 de puncte termice, Crângaşi cu 29 de puncte termice şi Drumul Taberei cu 37 de puncte termice.

Alimentarea cu energie electrică în Sectorul 6 se face de către ELECTRICA SA. Reţeaua de distribuţie a energiei electrice acoperă 97.13% din suprafaţa stradală a Sectorului 6. Alimentarea cu gaze naturale este realizată de către DISTRIGAZ SA. Toate blocurile din Sectorul 6 sunt racordate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. Reţeaua de furnizare a gazelor naturale acoperă 70.74% din suprafaţa stradală.

Salubrizarea este realizată în Sectorul 6 de către firma URBAN S.A.. Această firmă acoperă o suprafaţă de 180,523 km din totalul de 216,052 km, ceea ce reprezintă 83,56%. De asemenea se întinde pe 394 străzi, ceea ce înseamnă 70.74%.

Structura populaţiei: Din punct de vedere a structurii populaţiei pe grupe de vârstă, în Sectorul 6 numărul de locuitori cel mai mare se află între 14 şi 54 ani.
Populaţie totală activă: 161.361
Populaţia ocupată: 149.972
Şomeri: 11.393
Populaţie totală inactivă: 215.115
Pensionari: 96.370