Cetățenii din Sectorul 6 care găzduiesc refugiați din Ucraina pot depune cererile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea.

Potrivit OUG nr. 15/2022, se acordă 20 de lei pe zi pentru hrană și 50 de lei pe zi pentru cazare, în cazul fiecărei persoane.

Cererile se depun în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă. Cele înregistrate după acest termen se vor soluționa în luna următoare.

Pentru luna martie 2022, prima zi pentru care se poate solicita decontarea cheltuielilor cu hrana este 8 martie, iar prima zi pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea, 23 martie.

Actele necesare pentru decontarea cheltuielilor

– declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, care poate fi descărcată de aici https://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_26_serviciul-ajutor-social_pg_0.htm;

– copia actului de identitate al solicitantului;

– documente care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele.

Formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere se găsesc pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, la pagina dedicată Serviciului Ajutor Social.

Atenție! Solicitantul va preciza în cerere dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar. Pentru a doua situație, va transmite și un extras de cont bancar din care să reiasă numărul contului în care se vor depune banii.

Unde se depun documentele

Cererea și declarația completate, alături de celelalte documente, se vor depune în format electronic, la adresele de email: [email protected] sau  [email protected], cât și fizic la sediul din Floare Roșie nr. 7A, Serviciul Ajutor Social.

Programul de depunere a cererilor la sediul din Strada Floare Roșie nr. 7A este următorul:

  • Luni, vineri: 09.00 – 13.00;
  • Marți, joi: 13.00 – 16.30;
  • Miercuri: 13.00 – 18.30.

Pentru informații suplimentare, se poate apela numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică, în intervalul orar 8.00 – 20.00.