Dacă ai întrerupt cursurile învățământului obligatoriu, ai acum șansa de a reveni și a recupera ce ai pierdut. În cadrul proiectului ”Aripi spre viitor”, derulat de Fundația Estuar în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Four Change, Școala 153 din București organizează cursuri din ciclul gimnazial destinate celor care vor să revină  în sălile de curs.

Proiectul mai oferă programe de educație parentală, servicii de consiliere și orientare a carierei, ateliere de educație nonformală centrate pe învățare prin experiență.

Pentru fiecare beneficiar, finalizarea unui ciclu de învățământ va fi răsplătită cu suma de 1800 de lei, cu titlu de subvenție și sprijin pentru continuarea studiilor și a implicării în program.

Sunt așteptați să se înscrie copii și tineri cu vârste între 6 și 16 ani, care au abandonat școala, adulți cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu, inclusiv părinți, membri ai familiilor cu copii, tutori ai copiilor și tinerilor, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, persoane de etnie romă.

Pentru toate aceste persoane, Proiectul ”Aripi spre viitor” oferă același tip de servicii în următoarele școli din București: Școlile 161, 168 și 184  – ciclu primar și gimnazial, Școlile Ienăchiță Văcărescu și Sfinții Voievozi – ciclul primar, Școala 162 – ciclu gimnazial, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – ciclul liceal (clasele IX-X) cu profil tehnic.

Cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, ”Aripi spre viitor” își propune reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a unui număr de 500 de persoane cu domiciliul legal în Regiunea București-Ilfov, care au abandonat școala sau care nu au finalizat educația obligatorie.

Proiectul implică o abordare de tip ”A doua șansă” și îmbină servicii educaționale și de asistență socială, oferind beneficiarilor săi direcți perspectiva unei vieți independente și a unui loc de muncă mai bine plătit.

Cu o perioadă de derulare de 32 de luni, proiectul a debutat în luna ianuarie a acestui an, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Cod Proiect 135937.

Totalul finanțării proiectului se ridică la suma de 9.518.252 lei, din care 7.614.602 reprezintă fonduri europene nerambursabile, 1.335.889 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, restul fiind acoperit din fonduri de la Bugetul Local Sector 6.

Persoanele interesate ne pot contacta la adresele de email [email protected] sau [email protected], precum și la numerele de telefon 0723.161.313, ­0723.746.494, 0765.597.172. Informații suplimentare la www.asistentasociala6.ro.