Miercuri, 23 noiembrie 2016, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului „Program integrat de educaţie pentru diversitate” (PIED), derulat de Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică, CATALACTICA – Bucureşti, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia Romano ButiQ.

Proiectul PIED a fost derulat în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2016, în încinta Şcolilor Generale nr. 161 şi nr. 153 din Sectorul 6, având ca beneficiari principali 195 de copii cu vârste cuprinse între 6 si 15 ani, inclusiv de etnie romă, din cartierul Giuleşti – Sârbi, unde sunt identificate cele mai multe cazuri de abandon şcolar din Sectorul 6.

În cadrul proiectului, specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 au reuşit să creeze o relaţie deosebită cu elevii care aveau nevoie de suport şi îndrumare în realizarea obiectivelor şcolare. Pe lângă un ajutor real oferit celor mici, vizibil la finalul anului şcolar, copiii implicaţi în proiect au beneficiat de excursii şi tabere, unde au petrecut un timp de calitate, experimentând, mulţi pentru prima dată, drumeţiile în natură. Folosind metode de educaţie non-formală şi teme ale educaţiei pentru diversitate, alături de suportul material oferit copiilor vulnerabili, proiectul a redus în mod eficient barierele care fac dificilă participarea copiilor în sistemul de educaţie.

Activităţile proiectului Program integrat de educaţie pentru diversitate (PIED) vor fi susţinute şi în continuare de specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 care vor asigura sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la încheierea finanţării acestuia.

Pe perioada de sustenabilitate, specialiştii D.G.A.S.P.C. Sector 6 au pregătit deja noi activităţi menite să reducă riscul de excluziune şi marginalizare socială pentru familiile vulnerabile:

  • instruire pentru specialişti (se urmăreşte creşterea capacităţii experţilor şi voluntarilor care lucrează cu copiii vulnerabili);
  • facilitarea integrării sociale (susţinerea unui  număr crescut de copii în integrarea în sistemul formal de învăţământ, precum şi conştientizarea de către părinţi, a importanţei integrării copiilor lor în sistemul de învăţământ de masă şi sprijinirea acestora în prevenirea şi reducerea excluderii sociale şi economice a copiilor lor);
  • clubul copiilor este un afterschool  în care sunt folosite metode de educaţie nonformală implicând elemente de cultura romani, dans, desen, TIC şi dezbateri);
  • meditaţii nonformale pentru copiii din clasele V-VIII, în funcţie de nevoile identificate pentru creşterea performanţelor şcolare;
  • open-space pentru timpul liber (în zilele de sfârşit de săptămână şi de vacanţă se organizează ateliere de timp liber: desen, dansuri de societate, meştesuguri tradiţionale, discuţii libere, teatru forum, competiţii sportive);
  • cafeneaua publică pentru părinţi în care se organizează întâlniri ale părinţilor copiilor cuprinşi în proiect, unde se propune un program de conştientizare şi de educaţie pentru diversitate a părinţilor pe teme care includ: modele şi exemple pozitive de integrare socială, elemente de istorie şi cultura romani.
  • ateliere interculturale vor dezvolta atitudini anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive pentru copii, cadre didactice şi părinţi;
  • atelier de fotovoice (presupune ghidarea în comunitate a unor grupe de câte şase copii, de către personal specializat în utilizarea unei camere foto, pentru realizarea unor fotografii care să conţină imagini cu locurile în care aceştia îşi petrec în mod normal timpul: străzi, parcuri, şcoala în care învaţă, casa în care locuiesc.

Proiectul PIED a fost finanţat cu sprijinul  Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, iar valoarea totală a finanţării a fost de 1.712.873,87 RON.

img-20161123-wa0000 img-20161123-wa0001 img-20161123-wa0002