Primăria Sectorului 6 a fost invitată să participe la „Săptămâna nZEB Caravana nZEB București”, organizată între 12 și 17 iulie 2021, de echipa clusterului pRO-nZEB împreună cu partenerul INCD URBAN-INCERC, în cadrul proiectului The nZEB Roadshow. Evenimentele s-au derulat atât în mediul online, dar au inclus și ateliere de lucru și activități practice ce țin de viitorul clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB). În cadrul workshop-ului de consultare cu administrația publică centrală și locală pentru pregătirea implementării nZEB, reprezentanții Primăriei Sectorului 6 și TUD Group, consultantul financiar si tehnic in cadrul acestui proiect, au prezentat proiectul ”Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice”, proiect finanțat prin facilitatea de asistență tehnică ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență europeană pentru energie locală).

Sectorul 6 este prima autoritate publică din România care accesează facilitatea ELENA, o inițiativă comună a Băncii Europeane de Investiții și a Comisiei Europene (Horizon 2020 – https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en ), ce are ca scop pregătirea de proiecte in domeniul eficienței energetice și sprijinirea investițiilor inovatoare locale și regionale în domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice, cu precădere pentru construcții.

Aceste program pilot destinat clădirilor publice implică reabilitarea energetică complexă a 12 școli si grădinițe (clădiri existente) și construirea a 8 clădiri cu un consum de energie aproape zero (nZEB), concepute pentru destinația de grădinițe și programe școală după școală (after-school). Valoarea programului este estimată la 44.241.946 euro (inclusiv TVA, echivalent a 218.997.634 lei), cofinanțată din fonduri proprii, fonduri nerambursabile ELENA, fonduri rambursabile de la Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

În ceea ce privește stadiul proiectelor, aferent renovării complexe a fost realizată recepția la terminarea lucrarilor pentru un număr de 5 clădiri, pentru restul de 7 clădiri urmând a fi lansată licitația de proiectare tehnică și execuție. La nivelul clădirilor noi nZEB, 4 unități se află în stadiu avansat de construcție, 2 clădiri în stadiu incipient și alte 2 clădiri în stadiu de închidere a proiectului tehnic.

În ceea ce priveste aspectele tehnice, măsurile propuse la renovarea complexă includ reducerea consumurilor de energie (in principal prin termo-izolarea corespunzatoare a anvelopei clădirii, incluzând aplicarea unui termosistem pe elementele de anvelopă, înlocuirea ferestrelor, reglare locală a sistemelor de încălzire); creșterea calității aerului și simultan, scăderea consumului de energie coroborată cu asigurarea debitului de aer proaspăt prin sisteme de ventilare mecanică performante echipate cu recuperatoare de căldură; reducerea consumului de energie pentru instalatia de apa caldă de consum (ex. înlocuirea și termo-izolarea sistemelor de distribuție a apei calde, panouri solare termice, baterii pentru lavoare cu fotocelula, etc); reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat prin implementarea corpurilor de iluminat cu LED dar si asigurarea energiei electrice din surse regenerabile (panouri solare electrice); îmbunătățirea confortului utilizatorului în clădiri (ex. măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului în clădiri, confort termic, acustic și de iluminat, introducerea sistemelor pentru răcire, etc); utilizarea energiei in mod inteligent prin implementarea unui sistem BMS menit a controla toate instalațiile precum HVAC, iluminat artificial, etc.

Pentru a asigura consumul energetic al unei clădiri cu aproape zero consum energetic, resursele regenerabile (surse regenerabile) vor acoperi cel puțin 30%, ajungând până la 51% din totalul calculat al energiei primare a clădirilor aferentă performanței energetice, în principal sub forma panourilor fotovoltaice (PV) dar si a panourilor solare termice. Consumul de energie primară va fi mai mic 115kWh/mp an, iar emisiile de CO2 sub 30kgCO2/mp an. Investițiile constau in conceperea unor cladirii cu un consum energetic scăzut, de tipul nZEB și cel al stadardului de Casa Pasivă (termo-izolarea anvelopei clădirilor, cu ferestre performante și reglare locală a sistemelor de încălzire), proiectare arhitecturală inteligentă (pentru reducerea punților termice si a pierderilor de cădură), sisteme mecanice performante de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului și simultan reducerea consumului de energie de încălzire și răcire prin intermediulul unui echipament de recuperare a căldurii, sisteme de preparare a apei calde de consum ce funcționează cu un consum redus de energie (ex. echilibrare hidraulică și termo-izolarea sistemelor de distribuție a apei calde, panouri solare, baterii cu fotocelula, etc), sisteme caracterizate de un consum de energie electrică scăzut (pentru iluminat, ventilare mecanică și aer condiționat), conceperea unui sistem de încălzire performant, al cărui scop este de a crește eficiența preparării și furnizării energiei, incluzând utilizarea componentei de energie regenerabilă (colectoare solare, pompe de căldură, panouri fotovoltaice), un sistem BMS pentru a controla si comanda toate instalațiile precum HVAC, iluminat artificial.

Prezentarea a fost urmată de un tur ghidat pe șantier la o clădire nouă (școala nr. 117 Str. Fabricii Nr. 22) și renovare complexa (școala nr. 197 Str. Obcina Mare Nr. 2).

Proiectul legat de eficiența energetică în școli implementat de Primăria Sectorului 6 din București reprezintă un exemplu de bună practică generat de administrația publică locală și suntem bucuroși să participăm la diseminarea proiectului și la replicarea rezultatelor acestuia la alte școli din București și din țară” a mentionat domnul Dr. Ing., Cercetător Științific Gradul III, Horia Petran, Președinte Cluster Pro-nZEB. Tot dansul a mentionat faptul ca soluțiile tehnice incluse în proiectele de creștere a eficienței energetice în unități de învățământ din sectorul 6 sunt cu mult peste performanța urmărită în practica curentă, atât pentru construcția de clădiri noi cât și la renovarea clădirilor existente, sprijinind tranziția către nZEB. Mai mult, experiența aplicării acestui proiect reprezintă un set de lecții învățate foarte valoroase care ar putea fi împărtășite altor administrații publice.

În cadrul vizitei ne-am bucurat de prezența specialiștilor din domeniu, arhitecți, ingineri, auditori energetici, constructori, dar și de prezența doamnei deputat Oana Marciana Ozmen: ”Voi susține și voi încuraja mereu utilizarea materialelor de construcție prietenoase cu mediul în cadrul proiectelor privind eficiența energetică. Școala nr. 197 este un exemplu care poate fi replicat la multe alte școli din București și din țară. Am fost impresionată de rezultatele lucrărilor de consolidare și ale celor efectuate în direcția eficientizării energetice. Fiecare clasă funcționează cu sistem de încălzire pe recuperator de căldură, care permite funcționarea acestuia în condiții de temperaturi scăzute, până la -15 sau -20 grade, fără să fie necesară preîncălzirea. La Școala nr. 117, prima școală din România care se construiește în direcția standardului nZEB, am vizitat șantierul și am aflat care sunt provocările cu care se confruntă echipa la implementarea unui astfel de proiect. M-am bucurat să văd că această nouă clădire care se construiește în incinta Școlii nr. 117 va respecta standardul nZEB, că utilizarea de vată minerală bazaltică este inclusă în planul de proiectare pentru termoizolare, dar și că sistemul de ventilație ales este unul modern, construit pe sistemul pompelor de recuperare de căldură.

Persoana de contact:

Iuliana Leca, manager de proiect, Direcția Fonduri Externe

[email protected]

Disclaimer- Singura responsabilitate pentru continutul acestui articol revine autorilor. Aceasta nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene. Nici Banca Europeana de Investitii nici Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informatiilor continute in aceasta.