Program “Sport și sănătate în Sectorul 6” 2022

Sectorul 6 al Municipiului București lansează primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului “Sport și sănătate în Sectorul 6” 2022. Programul este dedicat organizațiilor non-guvernamentale care au în domeniul de activitate:

1) Educația sportivă pentru copii și adolescenți;

2) Campaniile de sănătate și educație anti-HIV pentru adolescenți și tineri.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI

Susținerea inițiativelor societății civile care au ca scop protejarea și promovarea intereselor copiilor, adolescenţior şi tinerilor, în special aparținând grupurilor defavorizate din Sectorul 6.

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE

Prioritatea 1. Creșterea atractivității educației fizice și a sporturilor de echipă în vederea stimulării dezvoltării fizice şi psiho-sociale a copiilor și adolescenților, în special din mediile defavorizate , din sectorul 6.

Prioritatea 2. Promovarea unor comportamente preventive şi combaterea formelor de discriminare prin derularea campaniilor de informare și conștientizare a adolescenților și tinerilor cu privire la HIV/SIDA .

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Organizații neguvernamentale nonprofit din Romania, care au în cadrul obiectului de activitate educația sportivă și de sănătate pentru copii, adolescenți, tineri, inclusiv din mediile defavorizate.

VALOAREA FINANȚĂRII

Bugetul programului pentru anul 2022 este de 1 milion lei.

Din acesta, un procent de 70% (700 mii lei) este alocat Priorității 1, 30% (300 mii lei) din sumă fiind alocată Priorității 2.

  • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 1 este de 30 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 70 mii lei.
  • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 2 este de 30 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 60 mii lei.
Corrigendum nr. 1

Joi, 12 mai 2022, Primăria Sectorului 6

PUBLICĂ

Corrigendum nr. 1

privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Programului de finanțare “Sport și Sănătate în Sectorul 6”

Modificarea vizează următorul paragraf:

“Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.05.2022 ora 23.59.” din Capitolul 5. Etapele Sesiunii de Selecţie și Evaluare se modifică și va avea următorul cuprins: “Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23.05.2022 ora 12.00.”

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

 

CALENDAR

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23.05.2022 ora 12.00, în conformitate cu Corrigendum nr. 1.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile: 23.05.2022-03.06.2022.

———————————————————————————————————

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.05.2022 ora 23.59.

REGULAMENT

Regulamentul are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București.

Descarcă Regulament

Descarcă anexe Regulament

GHIDUL SOLICITANTULUI

Ghidul reprezintă un îndrumar pentru viitorii solicitanţii în vederea obținerii finanțării nerambursabile. Acesta cuprinde regulile generale privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte lansat de Sectorul 6 al Municipiului București, precum și indicații punctuale, utile în faza de elaborare a cererii de finanțare.

Important! – Ghidul solicitantului nu se substituie Regulamentului care guvernează Programul de finanțare. În acest sens, solicitanții au obligația respectării Programului de Finanțare, Regulamentului și anexelor acestuia.

Descarcă documente

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE
DOCUMENTE NECESARE ÎN PERIOADA DE CONTRACTARE ȘI IMPLEMENTARE

Solicitanţii ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanţare.

Contractul se încheie între Sectorul 6 al Municipiului București şi solicitantul declarat admis, în termen de maxim 30 de zile de la data publicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor pe site-ul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare, cu respectarea legislaţiei naţionale.

Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare proiectul în cauză se elimină de la finanţare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 Descarcă documente

DATE DE CONTACT

Contact Autoritatea Finanțatoare – Primăria Sectorului 6.

Exclusiv pe perioada depunerii proiectelor, Autoritatea Finanțatoare va asigura tuturor potențialilor solicitați help-desk. În acest sens, datele de contact ale Autorității sunt:

Primăria Sector 6

Direcția Fonduri Externe

Email: [email protected]

Telefon: 0376.204.430

Persoană de contact: Antonia Burlă-Necșulescu.