PROGRAM CULTURA 2022

Primăria Sectorului 6 lanseaza în data de 25 mai 2022 Sesiunea de finantare nerambursabila Programul CULTURA 2022.

Programul CULTURA 2022 isi propune sa deschida comunitatea Sectorului 6 catre domeniul cultural și sa transforme Primaria Sectorului 6 intr-un partener de incredere al actorilor din sectorul creativ.

Data publicării – 25.05.2022

Rezultate sesiune de finanțare CULTURA 2022 dupa soluționarea contestațiilor

Rezultate finale

Proiecte

Anunțuri

Anexe

Programul CULTURA se adreseaza proiectelor din toate domeniile artistice, respectiv:

Arie Tematică

Detalii AT

Arte vizuale

arie tematică în care se pot înscrie proiecte ce abordează medii variate, ce au ca finalitate o manifestare vizuală (ex. pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalaţii, ceramică, colaj, experiment vizual și de animaţie, artă textilă, tehnici mixte, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design

Arta digitală și noile media

proiecte care vizează generarea de conţinut multimedia -texte originale, grafică, video, animaţie etc.; proiecte care vizează accesibilizarea și promovarea către publicul generalist a unor resurse greu accesibile sau a unor informaţii aflate în arhive; proiecte editoriale digitale

Artele spectacolului

alegeţi între teatru, muzică, dans

Educație prin cultură

arie tematică ce are în vedere utilizarea culturii și a creativității ca mijloace de educație și participare, precum și promovarea culturii vii, ca subramură a culturii, cuprinzând, fără a se limita la: dezvoltare de noi audiențe, mediere culturală, formare culturală, activare participativă, artă comunitară, animație socio-culturală, intervenții în spațiul public, artă urbană, programe de rezidenţă adresate creatorilor și/sau curatorilor, etc.

Intervenție culturală

arie tematică ce are în vedere utilizarea culturii și a creativității ca mijloace de educație și participare, precum și promovarea culturii vii, ca subramură a culturii, cuprinzând, fără a se limita la: dezvoltare de noi audiențe, mediere culturală, formare culturală, activare participativă, artă comunitară, animație socio-culturală, intervenții în spațiul public, artă urbană, programe de rezidenţă adresate creatorilor și/sau curatorilor, etc.

Promovarea culturii scrise

arie tematică care are în vedere stimularea interesului pentru lectură, scriere și înțelegerea textului scris, cuprinzând, fără a se limita la: lectură publică, târguri, festivaluri de carte sau de literatură, editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, pe orice fel de suport, etc;

Proiecte mari cu caracter repetitiv

arie tematică destinată exclusiv proiectelor cu caracter repetitiv, festivalurilor, galelor, concursurilor artistice, celebrărilor, proiectelor tematice și colective, bienale etc

ELIGIBILITATE

Sunt eligibili sa aplice la programul de finantare CULTURA 2022 persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, astfel:

 • Persoana fizica autorizata, intreprindere familiala, intreprindere individuala, care deruleaza activitati culturale si/sau activitati complementare sau conexe domeniilor artistice si culturale, cum ar fi cercetarea, documentare, management de proiect, organizare evenimente, etc.
 • Asociatie sau fundatie, avand drept scop si/sau obiective in domeniul activitatilor artistice si culturale.
 • Societate care deruleaza activitati culturale ( CAEN principal specific autorizat de Oficiul National al Registrului Comertului –ONRC)
 • Persoana juridica de drept public, finantata integral sau partial de la bugetul local, cu exceptial celor din subordinea Consiliului Local Sector 6 al Municipiului Bucuresti.
 • Persoana juridica de drept public, finantata integral din venituri proprii.

Ne propunem susținerea a trei tipuri de oferte culturale, în funcție de complexitatea și amploarea acestora, respectiv:

 • proiecte mari: finanțare solicitată de maximum 100.000 lei;
 • proiecte medii: finanțare solicitată de maximum 50.000 lei;
 • proiecte mici: finanțare solicitată de maximum 25.000 lei

Bugetul disponibil pentru aceasta sesiune de finanțare este de 1.000.000 lei, repartizat astfel:

 • Proiecte mari : 500.000 lei, maximum 100.000 lei pentru fiecare proiect;
 • Proiecte medii: 300.000 lei, maximum 50.000 lei pentru fiecare proiect;
 • Proiecte mici: 200.000  lei, maximum 25.000 lei pentru fiecare proiect.

Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru oferte culturale ce se vor desfăşura exclusiv pe raza teritoriala a Sectorului 6 al Municipiulu Bucureşti, în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2022

Calendarul sesiunii

..

Termen

Activitate

Termen

30 de zile calendaristice de la data

lansării anunțului de finanțare

 

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

 

1 iulie 2022, ora 17.00

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității administrative, respective eligibilității cererilor de finanțare (Etapa I)

 

6 iulie 2022, ora 17.00

1 zi lucrătoare

Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost

selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele

neselectate

 

7 iulie 2022, ora 17.00

15 zile lucrătoare

Analizarea şi notarea proiectelor de către Comisia deEvaluare (etapa a II-a)

 

28 iulie 2022, ora 17.00

2 zile lucrătoare

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru

finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect

 

1 august 2022, ora 17.00

3 zile lucrătoare

Termenul pentru depunerea contestaţiilor

 

4 august 2022, ora 17.00

5 zile lucrătoare

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor

 

11 august 2022, ora 17.00

3 zile lucrătoare de la soluționarea

contestațiilor

 

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru

finanţare

 

16 august 2022, ora 17.00

10 zile lucratoare

Încheierea contractelor de finanțare

17 – 30 august 2022

 

Dosarul ofertei culturale se va depune la sediul Primăriei Sectorului 6, București, Calea Plevnei nr. 147-149, la Biroul Unic sau la adresa de email [email protected]  în termenul stabilit de Primăria Sectorului 6 prin Anunţul public, înregistrat cu un număr unic de înregistrare.