Specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 au participat, în calitate de parteneri ai Fundaţiei “Terre des Homme”, la primul webinar organizat în cadrul proiectului „LEAP împotriva violenţei sexuale – Susţinerea copiilor şi tinerilor afectaţi de violenţa sexuală din Europa prin dezvoltarea şi facilitarea unei practici participatorii”.

Proiectul îşi propune să încurajeze tinerii, victime ale violenţei sexuale sau a altor forme de abuz, să fie iniţiatori şi participativi la luarea deciziilor, împreună cu adulţii. În cadrul acestui demers sunt implicaţi experţi din toată ţara care lucrează în fiecare zi cu diferite cazuri de abuz asupra copiilor.

Proiectul a debutat în luna octombrie 2016, iar pe parcursul unui an, copiii experţi, copiii care fac parte din grupurile vulnerabile şi adulţii experţi ai grupurilor din România se  întâlnesc lunar pentru a crea un grup solid, un cadru suportiv, benefic exprimării.

Magda (16 ani) şi Andrei (15 ani) sunt doi tineri experţi implicaţi cu tot sufletul în activităţile proiectului. Cei doi provin din sistemul de asistenţă maternală al DGASPC S6, iar rolul lor în proiect este unul foarte important, realizând materialele, prezentările şi chestionarele de intervievare. Fiind mai apropiaţi de vârsta copiilor care aparţin grupurilor vulnerabile, limbajul, discursul, experienţa sunt similare, iar demersul de a-i transforma în parteneri egali de dialog şi dezvoltare, în raport cu adulţii, devine un demers facil, mai rapid acceptat.

În acest webinar au fost explorate teme legate de bune practici în abordarea participativă a tinerilor şi prevenţie faţă de orice forme de violenţă, inclusiv cea sexuală. Astfel, s-a abordat:

  • Conceptul de violenţă sexuală şi formele sale;
  • Înţelegerea conceptului de participare – scara participării, principii de lucru;
  • Exemplificarea unui mod de lucru bazat pe crearea unui spaţiu deschis de comunicare şi participare;
  • Viziunea tinerilor experţi şi prezentarea rezultatelor sondajului realizat de aceştia în două licee din Bucureşti;
  • Recomandări în abordarea participativă.

Webinarul face parte din proiectul The LEAP: ”Life skills, leadership, limitless potential:  Supporting children and young people affected by sexual violence in Europe by strengthening and facilitating participatory practice”, proiect finanţat prin Programul Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie al Comisiei Europene.

Proiectul vizează îmbunătăţirea abilităţilor specialiştilor de a dezvolta servicii etice, participatorii şi eficiente pentru tinerii afectaţi de violenţă sexuală, precum şi împuternicirea copiilor şi tinerilor afectaţi de violenţă sexuală de a-şi dezvolta cunoştintele şi capacităţile prin accesul la un program de Leadership şi Abilităţi de viaţă, prin care aceştia îşi pot crea propriile activităţi de prevenţie în beneficiul tinerilor.