Primăria Sectorului 6 sprijină desfășurarea proiectului “Video-learning for education”, implementat în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2019, prin parteneriatul format între Liceul Teoretic “Marin Preda” București (beneficiar), Asociatia “EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere” (Partener 2), Sunderland College din Regatul Unit al Marii Britanii (Partener 3) și European Animation Center din Grecia (Partener 4).

Proiectul este co-finanțat de către Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, program gestionat în România de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Rezultatele testelor PISA din 2015 la Matematică și Științe care situează România sub media europeană și care indică un nivel scăzut al competențelor elevilor români de a adapta cunoștințele acumulate la viața reală, precum și lipsa motivației de a studia aceste discipline au dus la concretizarea proiectului “Video-learning for education”.

Acesta vizează realizarea unui curs de matematică online, alcătuit din 40 de video-tutoriale prin intermediul cărora partea teoretică va fi pusă la dispoziția elevilor și profesorilor, într-un mod inovativ, modern pentru a fi utilizată în cadrul orelor de matematică de la clasa a X-a.

Alături de cursul de matematică online, proiectul are ca obiective:

  • Formarea a 8 profesori în utilizarea noilor metode de predare, crearea, dezvoltarea și evaluarea unităților de învățare video-learning;
  • Implicarea a cel puțin 100 de elevi din grupul țintă (RO și UK) în realizarea și susținerea de ore de matematică inovative;
  • Îmbunătățirea rezultatelor la matematică cu cel puțin 10% pentru elevii din clasele pilot;
  • Creșterea cu 20% a gradului de satisfacție a elevilor din grupul țintă față de matematică.