În aceste zile Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a desfăşurat o amplă acţiune de informare a asociaţiilor de locatari şi a agenţilor  economici pentru a preveni producerea de accidente prin necurăţarea zăpezii depuse şi prin desprinderea ţurţurilor de pe acoperişurile imobilelor.

Potrivit HCGMB nr.120/2010, persoanele fizice şi juridice au obligaţia ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze ţurţurii formaţi la nivelul acoperişului imobilului, să cureţe – în maxim 24h după încetarea ninsorii- zăpada depusă şi gheaţa formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau unde îşi desfăşoară activitatea, a sediilor de firmă, a curţilor sau terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal să se desfăşoare în condiţii normale.

La imobilele în care la parter funcţionează societăţi comerciale sau prestatori de servicii, obligaţiile menţionate revin acestor unităţi pe timpul funcţionării lor.

Ignorarea respectivelor prevederi de către  persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei, iar pentru persoanele juridice, amenzile se încadrează între 500 lei şi 2.000 lei.

Ca urmare a controalelor efectuate în data de 08.01.2017, pentru nerespectarea acestor prevederi au fost transmise somaţii către agenţii economici şi către asociaţiile de proprietari care nu şi-au curăţat de zăpadă căile de acces  în imobile.

Acţiunile de control vor continua şi în zilele următoare în vederea înlăturării oricărui pericol pentru cetăţeni.

img_2610 img_2618 Viewty