Pentru a evita aruncarea brazilor pe domeniul public, tot ce trebuie să faceți este să îi puneți în locurile deja amenajate pentru preluarea deșeurilor menajere.

Primăria Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Urban SA au intensificat trecerile de ridicare a gunoiului, pentru a ridica brazii și deșeurile rezultate în urma sărbătorilor.

Evităm, în acest fel, depozitarea necontrolată a brazilor în parcuri, grădini de bloc și pe trotuare și, implicit, aspectul neplăcut al mediului în care trăim.

După colectare, din grijă autorității locale pentru mediu, brazii sunt duși la stația de reciclare unde vor deveni compost, care va fi folosit ca îngrășământ la amenajarea spațiilor verzi.

Locuitorii Sectorului 6 pot duce brazii și la cele 12 centre de colectare selectivă de pe raza sectorului:

 • Calea Giulești nr. 252
 • Calea Crângași – sub podul Grant
 • Mărgelelor nr. 117
 • Fabricii, intersecție cu Calea Apeductului
 • 1 Mai, în apropiere de magazinul Kaufland
 • Valea Ialomiței – la intrare în Cartierul Brâncuși
 • Cartierul Brâncuși, pe Aleea Pasărea în Văzduh
 • Drumul Taberei nr. 55
 • Apusului nr. 6
 • Valea Argeșului
 • Lujerului, în apropiere de magazinul Cora
 • Timișoara, intersecție cu Aleea Romancierilor.