Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030 (PIDU) reprezintă unul dintre pașii importanți care susțin procesele de dezvoltare locală, contribuind semnificativ la creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, a capacității instituționale, la transparența actului de guvernare locală, la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și, implicit, va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile, inteligente și incluzive.

În esență, acest tip de program integrat de dezvoltare urbană clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității. Prezentul document este un document de planificare strategică în vederea dezvoltării urbane durabile a Sectorului 6 pentru perioada 2021 – 2030.

Pentru atingerea viziunii de dezvoltare a Sectorului 6 au fost identificate cinci priorități strategice:

  • creștere inteligentă și competitivă;
  • dezvoltare socială performantă și incluzivă;
  • accesibilitate și mobilitate;
  • mediu curat, regenerare urbană și locuire de calitate;
  • guvernare locală inteligentă.

Documentul a fost elaborat în perioada martie-aprilie 2021 de către o echipă internă de experți, fără să fie necesare costuri cu achiziția de servicii de consultanță externă. 

În elaborarea documentului, echipa de proiect a parcurs mai multe etape într-o succesiune logică și firească, după cum urmează:

  1. Documentarea, prin consultarea atât a documentelor publice în domeniu, cât și a celor din literatura de specialitate, a strategiilor dezvoltate în domeniile economic, social, mediu, creștere inteligentă, a documentelor europene, naționale, regionale, locale.
  2. Organizarea de întâlniri de lucru cu echipa de proiect și cu alte persoane cu atribuții în domeniile analizate;
  3. Actualizarea datelor existente în documentul de planificare strategică – programul de dezvoltare economico-socială și de mediu al Sectorului 6 al Municipiului București.
  4. Actualizarea datelor prin includerea unor informații din analizele efectuate de echipa Băncii Mondiale, analize consultate pe site-ul www.estibucuresti.org

Nevoia de cooperare între actorii urbani este esențială pentru ca acest document strategic să fie operaționalizat și pentru a implementa portofoliul de proiecte propus. Totodată, doar prin participarea cetățenilor în procesul de planificare urbană se poate ajunge la soluții sustenabile și la susținerea proiectelor majore de investiții.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului București  se află în dezbatere publică până la data de 14 iunie 2021. Orice cetăţean interesat poate consulta documentul pe site-ul instituţiei –  https://old.primarie6.ro/informatii-utile/.

Observaţiile, completările şi punctele de vedere referitoare la Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului București pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], cel mai târziu până la data de 14 iunie 2021.