Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, alături de Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională (F.D.L.R) continuă proiectele dedicate tinerei generații cu Povestea mea”.

Proiectul are ca scop stimularea interesului elevilor pentru scris şi citit, dar și dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi, implicit, creşterea încrederii în sine. Proiectul este sprijinit de Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Sector 6.

Identificarea grupului-țintă a avut loc încă de la 1 octombrie 2018, iar proiectul se va finaliza pe 31 martie 2019. Vor avea loc cinci ateliere de creație literară și dezvoltare personală, coordonate de membrii Grupului Vouă, ateliere ai căror beneficiari vor fi 150 de elevi, 300 de părinți și 5 cadre didactice.

Membrii Grupului Vouă se vor baza pe metode de educație non-formală, vor aduce ceva nou în viața elevilor și a tinerilor, cu scopul de a le stimula interesul pentru lectură şi creaţie literară.

Prin intermediul acţiunilor educaţionale, proiectul va contribui la reducerea acțiunilor discriminatorii la adresa copiilor de etnie romă, va creşte interesul comunităţilor rome faţă de educaţie, va încerca diminuarea absenteismului şi a abandonului  şcolar şi va creşte şansele de pregătire profesională, pentru o viaţă independentă şi decentă.

Atelier 1 – „Imaginație, Creativitate, Atitudine” – Formator Adrian Pătrașcu

Aici, elevii vor descoperi și își vor dezvolta abilitățile personale: încredere în sine, atitudine, gestică, exprimare orală, stăpânirea emoțiilor, aptitudini de mimă-pantomimă, improvizație, dicție, mișcare scenică, prezentare discurs, comunicare verbală și non-verbală, analiză şi studiu pe baza textului dat, jocuri de rol, tehnici de respirație.

Atelier 2 – „Schițează, Dezvoltă, Publică” – Formator Vasile Mincu

În cadrul acestei etape, elevii selectați își vor putea descoperi și dezvolta abilităţile de exprimare prin scris și prin conceperea unor creații literare proprii: poezii, schițe, povestiri sau nuvele. Fiecare elev participant va scrie o lucrare sub îndrumarea coordonatorului.

Atelier 3 – „Comicul. Arta transmiterii unei stări de bună dispoziție”- Formator Ioan Batinaș

Atelier 4 –  „Căutarea drumului de la eul obişnuit la personaj” – Formator Cristian Crețu

În cadrul acestui atelier, elevii vor învăța să vadă lumea prin ochii unui personaj.

Atelier 5 – „Multiculturalism. Mișcare scenică. Dezinvoltură” – Formatori – Victor Yila/ Șerban Drăgușanu

În cadrul atelierului, elevii vor învăța despre mișcarea scenică și modul de a o dezvolta – jocuri de canalizare a emoției, depășirea timidității și a problemelor de comunicare și trecerea de la imitație la redarea personală, în cadrul activităților culturale.

La finalul proiectului, va fi tipărită o carte cu creațiile elevilor. Volumul se va numi “Povestea Mea” și va cuprinde creațiile literare proprii ale elevilor selectaţi, concepute în timpul desfășurării activităților.

În cadrul spectacolului de final, ce se va intitula “Gala Premianţilor”, va fi prezentat volumul “Povestea Mea” și vor fi oferite premii autorilor celor mai bune lucrări.