Unul din proiectele dedicate tinerei generații – “Povestea mea” susținut de Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, alături de Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională (F.D.L.R) a cunoscut un real succes în rândul elevilor din Sectorul 6. Elevii care s-au înscris în proiectul educativ “Povestea mea” s-au arătat încântați că pot învăța să scrie și să citească într-un alt mod decât cel tradițional, stimularea pentru dezvoltarea personalității și a încrederii în sine fiind principalul scop al proiectului.

Demarat la 1 octombrie 2018, proiectul se desfășoară în cinci unități de învățământ: Școala Gimnazială 168, Școala Gimnazială 163, Școala Gimnazială 167, Școala Gimnazială 153 și Liceul Marin Preda. Proiectul are ca scop stimularea interesului elevilor pentru scris şi citit, dar și dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi, implicit, creşterea încrederii în sine.

Cele cinci ateliere de creație literară și dezvoltare personală sunt coordonate de membrii Grupului Vouă, „profesorii” bazându-se pe metode de educație non-formală, metodă ce a fost primită cu interes atât de elevi, cât și de profesori.

Prin intermediul acţiunilor educaţionale, proiectul contribuie la reducerea acțiunilor discriminatorii la adresa copiilor de etnie romă, va creşte interesul comunităţilor rome faţă de educaţie, va încerca diminuarea absenteismului şi a abandonului  şcolar şi va creşte şansele de pregătire profesională, pentru o viaţă independentă şi decentă.

În cadrul Atelierului „Imaginație, Creativitate, Atitudine”, al cărui formator a fost Adrian Pătrașcu, elevii au descoperit și și-au dezvoltat abilitățile personale: încredere în sine, atitudine, gestică, exprimare orală, stăpânirea emoțiilor, aptitudini de mimă-pantomimă, improvizație, dicție, mișcare scenică, prezentare discurs, comunicare verbală și non-verbală, analiză şi studiu pe baza textului dat, jocuri de rol, tehnici de respirație.

La atelierul „Schițează, Dezvoltă, Publică”, formatorul Vasile Mincu a ajutat elevii selectați să-și descopere și dezvolte abilităţile de exprimare prin scris și prin conceperea unor creații literare proprii: poezii, schițe, povestiri sau nuvele. Fiecare elev participant a scris o lucrare sub îndrumarea coordonatorului.

În cadrul atelierelor „Comicul. Arta transmiterii unei stări de bună dispoziție”- formator Ioan Batinaș – și „Căutarea drumului de la eul obişnuit la personaj” – formator Cristian Crețu, elevii implicați în proiectul ”Povestea mea” elevii au învățat să vadă lumea prin ochii unui personaj.

Un ultim atelier la care au participat elevii a fost cel coordonat de Victor Yila și Șerban Drăgușanu – „Multiculturalism. Mișcare scenică. Dezinvoltură”. Astfel, elevii au învățat despre mișcarea scenică și modul de a o dezvolta – jocuri de canalizare a emoției, depășirea timidității și a problemelor de comunicare și trecerea de la imitație la redarea personală, în cadrul activităților culturale.

La finalul proiectului va fi tipărită o carte cu creațiile elevilor. Volumul se va numi “Povestea Mea” și va cuprinde creațiile literare proprii ale elevilor selectaţi, concepute în timpul desfășurării activităților. Formatorii lucrează deja intens la editarea și pregătirea volumului pentru editare. În cadrul spectacolului de final, ce se va intitula “Gala Premianţilor”, va fi prezentat volumul “Povestea Mea” și vor fi oferite premii autorilor celor mai bune lucrări.

Școala Gimnazială 168

Cele mai apreciate ateliere din cadrul proiectului “Povestea Mea”, în cazul elevilor Școlii Gimnaziale 168, au fost “Arta comicului” și “Mișcare scenică. Rasism”. Cei 45 de copii înscriși în proiect au avut ca deviză “Așteptăm ca la fiecare atelier să ne uimiți”, entuziasmul lor fiind mare, iar proiectul cunoscând un interes crescut. Alături de doamna profesoară de limba română, Andreea Balcan, organizatorii proiectului “Povestea Mea” au reușit să-i facă pe elevi curioși și interesați de a apărea în carte cu poveștile lor. La această școală au luat formă finală 42 de povești, toate fiind în pregătire pentru tehnoredactare și tipărire.

Școala Gimnazială 163

La Școala Gimnazială 163 s-au înscris în proiect, la atelierele de creație, 35 de participanți, 34 dintre ei creionând povești ce vor fi pregătite pentru tehnoredactare și tipărire. Școala Gimnazială 163 este școala unde a fost cel mai ridicat interes pentru proiectul “Povestea Mea”, participarea și implicarea în timpul atelierelor de creație cunoscând cote neașteptate. Formatorii au fost încântați de colaborarea eficientă cu profesorul de religie Constantin Anghelache.

Școala Gimnazială 167

La Școala Gimnazială 167, numărul copiilor participanți la atelierele de creație a fost de 35. Doar 20 de povești au fost create în formă finală de participanții la proiectul “Povestea Mea”. Acestea vor fi pregătite pentru editare și tehnoredactare și vor fi publicate alături de alte povești, în cartea “Povestea Mea”. La Școala Gimnazială 167, actorii Grupului Vouă au descoperit cei mai talentați copii în arta teatrală. Înclinația acestora către teatru vine datorită faptului că în unitatea de învățământ există o sală de spectacole bine dotată. Implicarea doamnei profesor de informatică, Flori Predel, a contat în desfășurarea atelierelor susțin formatorii.

Școala Gimnazială 153

Atelierele organizate în cadrul Școalii Gimnaziale 153 au stârnit interesul a 41 de elevi. Din poveștile strânse de la ei, doar 31 au ajuns în formă finală și vor fi pregătite pentru editare și tehnoredactare. Chiar dacă interesul copiilor a fost constant cu o medie de prezență foarte ridicată, aceștia au declarat că încă nu cred că vor fi autori de carte. Cu toate acestea, sunt nerăbdători să ajungă la spectacolul de lansare al cărții și curioși să-și vadă propriul nume într-o carte.

Liceul Marin Preda

Numărul copiilor participanți la atelierele de creație, în cadrul Liceului Marin Preda, a fost de 37, însă doar 21 de povești vor fi pregătite pentru tehnoredactare și tipărire. Cu toate că numărul este, din punctul de vedere al formatorilor, scăzut, toate povestirile sunt apreciate a avea o valoare literară ridicată. Copii, foarte talentați în arta teatrală, vor susține momente artistice la spectacolul de lansare al cărții.