Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 califică peste 500 de persoane în meserii precum brutar, vânzător, frizer, operator calculator, în vederea integrării pe piaţa muncii. Cursurile sunt gratuite şi sunt realizate în cadrul perioadei de sustenabilitate a celor şapte proiecte cu finanţare europeană implementate de DGASPC Sector 6.

În alegerea cursurilor de calificare s-a ţinut cont de rezultatele preliminare ale chestionarului ”Eu pot şi vreau să muncesc!”, dar şi a focus-grupurilor care au avut loc în cadrul proiectelor.

Totodată, DGASPC Sector 6 a organizat, în luna iunie 2016, seminarul ”Servicii integrate şi şanse egale pentru o comunitate puternică în Sectorul 6”, în cadrul căruia specialiştii au discutat aspecte legate de integrarea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, oportunităţi de calificare şi angajare, facilităţi şi beneficii pentru viitori angajaţi şi angajatori.

Cursurile de calificare propuse sunt:

 1. În cadrul proiectului „Şanse egale în comunitatea noastră”, unde grupul ţintă este format din persoane de etnie romă, femei şi persoane cu dizabilităţi, se vor desfăşura cursuri de:
 • Vânzător
 • Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date
 1. În cadrul proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” unde grupul-ţintă este format din femei aflate într-o situaţie dificilă, se vor desfăşura cursuri de:
 • Manichiuristă
 • Frizeriţă
 • Patiser
 • Ospătar (chelner)
 • Maseur
 1. În cadrul proiectului „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” unde grupul-ţintă este format din romi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie, familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii, femei şi persoane cu dizabilităţi, se vor desfăşura cursuri de:
 • Baby-sitter
 • Barman preparator
 • Măcelar
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date
 • Designer web
 1. În cadrul proiectului „O altă perspectivă asupra dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” unde grupul ţintă este format din persoane cu dizabilităţi, se vor desfăşura cursuri de:
 • Brutar-patiser-preparator produse făinoase
 • Florar-decorator
 • Vânzător
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date
 • În cadrul proiectului „Europa Inclusivă – iniţiative regionale sustenabile”unde grupul ţintă este format din romi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie şi persoane cu dizabilităţi, se vor desfăşura cursuri de:

Vânzător

 • Frizer
 • Florar-decorator
 • Îngrijitor bătrâni la domiciliu
 1. În cadrul proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanele cu dizabilităţi” unde grupul-ţintă este format din victime ale violenţei în familie şi persoane cu dizabilităţi, se vor desfăşura cursuri de:
 • Vânzător
 • Casier
 • Operator introducere, prelucrare şi validare date
 • Îngrijitor bătrâni la domiciliu

Seminarul “Servicii integrate şi şanse egale pentru o comunitate puternică în Sectorul 6” a fost organizat în cadrul sustenabilităţii proiectelor:

 • „Şanse egale în comunitatea noastră”ID: 124026,
 • „O altă perspectivă asupra dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii”ID: 124486,
 • „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”ID: 143222,
 • „Europa Inclusivă – iniţiative regionale sustenabile”ID: 142874,
 • „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”ID: 125842,
 • „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”ID: 142962 şi „Respect şi şanse egale pentru femei” ID: 125516.

Participanţii au discutat rezultatele obţinute în perioada 2013-2015 şi necesitatea continuării procesului de incluziune socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. S-a subliniat importanţa deosebită pe care o are crearea unei comunităţi puternice prin colaborarea actorilor sociali din mediul privat cu reprezentanţii organismelor statului. Sustenabilitatea proiectelor este un instrument important în procesul de combatere a marginalizării sociale la nivelul întregii regiuni Bucureşti – Ilfov.

Cele şapte proiecte au calificat la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov un număr de 1.110 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, iar în ultimii trei ani s-au desfăşurat cursuri de calificare în meseriile: lucrător în comerţ, legător manual, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator, brutar, operator date, frizer, manichiură-pedichiură, technician maseur, confecţioner asamblor articole textile, peisagist, mercantizor.

Persoanele care aparţin grupurilor-ţintă, interesate să urmeze cursuri de calificare sunt rugate să ne contacteze la adresa de mail [email protected], la Biroul Comunicare, aflat în sediul Direcţiei Protecţie Socială din strada Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, precum şi la numărul de telefon: 0730.649.539 – persoană de contact Oana Porfir.