De la începutul războiului din Ucraina, un număr de 845 persoane fizice din Sectorul 6 și-au pus la dispoziție locuințele pentru a găzdui refugiați din țara vecină. Peste 3500 de ucraineni primesc astfel ospitalitate la nivelul comunității Sectorului 6 și, implicit, șansa la o viață liniștită.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță persoanele fizice care găzduiesc pe raza Sectorului 6 străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, conform următoarei proceduri:

Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la sediul instituției situat în str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6 sau pe e-mail la adresa [email protected] o cerere  în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. Cererea va fi însoțită de:

 1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 4. extras de cont al solicitantului;
 5. actele persoanelor găzduite.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Formularele pentru cerere și declarație pe proprie răspundere se găsesc, pentru a fi descărcate și completate, pe pagina Serviciului Ajutor Social – https://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_26_serviciul-ajutor-social_pg_0.htm

Cererile depuse după primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluționează în luna următoare.

În cerere solicitantul precizează dacă optează doar pentru încasarea sumelor prin virament bancar.

Serviciul Ajutor Social poate efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în caz de suspiciuni.

Condiții de eligibilitate

 • cererea trebuie depusă de o persoană fizică;
 • cererea trebuie depusă pentru o locuință situată pe raza sectorului 6;
 • solicitantul trebuie să aibă un drept de folosință asupra locuinței în care a găzduit persoanele provenite  din zona conflictului armat din Ucraina, dovedită printr-un document (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, contract de închiriere sau contract de comodat, alte tipuri de documente, după caz);
 • persoanele găzduite trebuie să provină  din zona conflictului armat din Ucraina.

Pentru informații suplimentare, ne puteți apela la numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 08.00 – 20.00.