În anul 2016, inspectorii Serviciului Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 au derulat o serie de activităţi în vederea respectării normelor de protecţie a mediului şi a spaţiilor verzi de către persoanele fizice şi juridice. Totodată, s-a dat curs tuturor celor 2.089 de solicitări de informaţii publice privind mediul, primite de la cetăţeni (1130) şi persoane juridice (959), atât în formă scrisă, cât şi prin poşta electronică, programele speciale gestionate de platforme on-line sau telefonic.

Cetăţenii s-au arătat interesaţi în special de modul corect în care pot fi gestionate deşeurile – 1.353 de solicitări, dar şi de factorii de mediu care le influenţează sănătatea – 474 de solicitări sau de vegetaţia arboricolă a sectorului – 262 solicitări.

Cele mai multe cereri privind protecţia mediului au fost înaintate autorităţii publice locale în luna octombrie, mai precis 15% din totalul solicitărilor primite anul  trecut.

Şi în anul 2017, persoanele interesate pot adresa petiţii care ţin de competenţa Serviciului Protecţia Mediului, folosind mijloacele de comunicare puse la dispoziţie de autoritatea locală Sector 6:

 • e-mail:[email protected], [email protected];
 • programul electronic de preluare a petiţiilor gestionat pe pagina de web a Primăriei Sectorului 6:http://www.primarie6.ro/www/sesizari-petitii-reclamatii/;
 • sistemele de comunicare gestionate de alte organizaţii:
  • site-ul www.domnuleprimar.ro: http://www.domnuleprimar.ro/primar-adauga-sesizare.php;
  • programul Civic Alert:http://www.civicalert.ro/.
   • petiţii scrise, transmise prin poştă, la următoarele adrese:
  • Primăria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6;
  • Direcţia Generală de Poliţie Locală a Sectorului 6, Şoseaua Orhideelor 2D, Sector 6.