NOTĂ

URMĂTOARELE AVIZE:

(NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE)

  • Alimentare cu apă şi canalizare;

 

  • Alimentare cu energie electrică;

 

  • Alimentare cu energie termică;

 

  • Gaze naturale;

 

  • Telefonizare;

 

  • Protecţia mediului.

SE POT OBŢINE PRIN: BIROUL ANALIZĂ ŞI AVIZ DE CONFORMITATE

Taxele pentru regii se vor plăti la casieria Primăriei, excepţie făcând “Protecţia mediului” (informaţii suplimentare puteţi obţine la biroul “E”).

DIRECTOR EXECUTIV,

 Stela-Elena Tomoea