Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunţă familiile care au copii cu handicap că au intervenit modificări în criteriile şi aplicarea metodologiei pentru evaluarea şi încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr.  1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS.

Odată cu reglementările legislative s-au modificat şi formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap, iar noile formulare se pot vizualiza şi descărca de pe site-ul www.asistentasociala6.ro, dar pot fi obţinute  şi de la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, situat în Aleea Istru nr. 4 (zona Prelungirea Ghencea).

Programul de lucru este: luni, marţi, joi: 8.00-16.30, miercuri: 8.00-18.30 şi vineri: 8.00-14.00.

Formularele care au fost modificate sunt:

Cerere-tip (Anexa 4)

fişa de evaluare psihologică (Anexa 8),

fişa medicală sintetică (Anexa 7),

fişa psihopedagogică (înlocuind traseul educaţional) (Anexa 9) şi

anexa anchetei sociale: factori de mediu (document nou introdus) (Anexa 6).

Formularele care rămân valabile în continuare sunt: certificatul medical tip A5 şi ancheta socială.