Minuta dezbaterii publice a proiectului de act normativ: Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului consolidate de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pentru anul 2018