”Măsuri sociale, medicale și organizatorice de stopare și combatere a efectelor pandemiei” este denumirea unui set de programe și măsuri care au fost adoptate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și care au primit azi, 21 decembrie 2021, premiul al III-lea în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Conferinței Internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Competiția premiază proiecte și programe implementate în anul 2020 și înscrise la Competiția celor mai bune practici în administrația publică din România”.

De la debutul pandemiei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a fost instituția publică la nivel local care a constituit vârful de lance în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. Un set de patru măsuri au fost adoptate de urgență chiar de la debutul pandemiei, având ca scop protejarea tuturor categoriilor sociale afectate de acest flagel. În această situație dificilă, era nevoie de un răspuns rapid și eficient, precum și de o mobilizare a tuturor resurselor umane și materiale de la nivelul DGASPC Sector 6.

Măsurile adoptate au constat în:

1. Organizarea unui sistem rapid și eficient de comunicare la distanță cu cetățenii. Acest serviciu urma să acopere și nevoia de consiliere și sprijin emoțional pentru multe dintre persoanele singure din Sectorul 6, care simțeau nevoia de a vorbi cu cineva în condițiile restricțiilor de deplasare și a obligației de a rămâne cât mai mult timp posibil la domiciliu. De asemenea, exista o mare nevoie de a contacta un număr important de cetățeni, medici de familie, președinți de asociații de locatari, pentru a identifica atât persoanele aflate în situații limită cât și nevoile lor cele mai urgente.

2. Susținerea persoanelor aflate în regim de izolare la domiciliu, care nu beneficiază de sprijin din partea familiei, a prietenilor sau vecinilor. Este vorba în principal de asigurarea produselor și serviciilor de bază, pe care aceste persoane nu le puteau procura singure în condițiile stării de urgență;

3. Sprijinul acordat persoanelor din categorii sociale vulnerabile pe timpul stării de urgență, constând în principal în procurarea de hrană și alimente, în condițiile în care pandemia a afectat numeroși cetățeni în ceea ce privește situația financiară.

4. combaterea răspândirii virusului prin măsuri de ordin sanitar și organizatoric și asigurarea bazei materiale necesare prin atragerea de fonduri din surse de finanțare europene, nerambursabile

Așa au luat naștere, la nivelul Sectorului 6, o rețea telefonică ce funcționa în regim de urgență, o rețea de aprovizionare cu apă, alimente, medicamente și ridicare gunoi menajer pentru persoanele aflate în regim de izolare la domiciliu, proiectul ”Solidar Social”, care a asigurat zilnic hrană caldă pentru persoane în vârstă, familii cu venituri modeste, cadre medicale, precum și, nu în ultimul rând, un proiect cu finanțare in Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru asigurarea bazei materiale necesare luptei împotriva CoVid-19.

Prin aceste demersuri au fost atrași numeroși parteneri și voluntari, au fost obținute importante sume din donații. Toate nevoile populației Sectorului 6, ca urmare a pandemiei, au fost astfel acoperite, mii și mii de persoane primind cu oportunitate sprijinul de care aveau nevoie.

Iar cifrele vorbesc de la sine:

Prin intermediul liniei telefonice de urgență au fost inițiate 4.823 apeluri telefonice către 1.923 familii compuse din 3.618 persoane. Lunar, un număr mediu de 1.000 de persoane au apelat instituția, solicitând informații sau sprijin concret. Au fost distribuite 1.029 pachete cu alimente pentru adulți, 164 pachete pentru copii, precum și 500 kituri cu produse de igienă și 7.678 litri de apă pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu. Programul Solidar Social, realizat în parteneriat cu Asociația Adi Hădean, a livrat peste 120.000 de porții de hrană caldă pentru persoane defavorizate și cadre medicale. Iar prin intermediul Proiectului ”Oamenii sunt grija noastră” au fost dotate 11 centre din Sectorul 6 cu dispozitive de dezinfecție, dispozitive generatoare de ozon, costume de protecție, halate de unică folosință, alte materiale de protecție și dezinfectante.

 În cadrul aceleiași competiții Primăria Sectorului 6 a fost apreciată la secțiunea “Administrația Verde de la deziderat la acțiune” cu o mențiune pentru proiectul

“Școli eficiente energetic în Sectorul 6 – Sisteme smart, energie regenerabilă, mediu de lucru modern”.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea performanței energetice în cladirile publice din Sector 6 și îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru elevii din sector, prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante.

Prin acest proiect se urmărește implementarea soluțiilor de construire a unor clădiri caracterizate de consumuri de energie pentru încălzire/răcire, ventilare mecanică, preparare apă caldă de consum și iluminat, clădiri de tip nZEB. Aceste consumuri reduse de energie înseamnă implicit și emisii reduse de CO2.

Ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, „Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România” esteun demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la nivelul administraţiei publice româneşti. Competiţia se finalizează cu premierea celor mai bune practici în cadrul Conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” şi diseminarea acestora la nivel naţional printr-un Ghid de bune practici.

Scopul acestei competiţii este acela de a identifica, evidenţia şi disemina iniţiative inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România.