Proiectul privind “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect a fost aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 6, care a avut loc ieri, 24.11.2020, la sediul Primăriei.

Finanțarea proiectului este realizată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București” este de 45.149.488,87 lei.

Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar 2020-2021 presupune o serie de măsuri, în contextul situației de pandemie create de virusul SARS-Cov-2, pentru a evita o creștere rapidă a numărului de cazuri de infecție.

“Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” reprezintă un proiect care asigură dotarea cu măşti de protecţie, dezinfectanţi, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivel primar, gimnazial şi liceal din Sectorul 6.