Organizat la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, un nou curs gratuit de calificare profesională în meseria “lucrător în comerţ” îşi aşteaptă beneficiarii.

Dacă locuieşti în regiunea Bucureşti-Ilfov şi te încadrezi în categoria de grupuri vulnerabile, “persoană cu dizabilităţi” sau “victimă a violenţei în familie”, ai ocazia de a învăţa o nouă meserie şi de a obţine autonomia financiară pe care ţi-o doreşti.

Cursurile sunt organizate în cadrul Proiectului “Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanele cu dizabilităţi”, oferind absolvenţilor diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Proiectul oferă o şansă la viaţă independentă şi integrare pe piaţa muncii, dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază, servicii de informare, consiliere psihologică, juridică şi vocaţională, asistenţă pentru identificarea oportunităţilor de angajare. Toate aceste servicii vizează reducerea dependenţei de prestaţiile/serviciile sociale şi plasarea beneficiarilor sub incidenţa autonomiei, prin facilitarea accesului la un venit lunar stabil.

Pe toată durată cursului, valoarea transportului, în cuantum de 50 de lei lunar, este decontată pentru fiecare participant.

Activităţile derulate în cadrul proiectului mai cuprind organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai angajatorilor şi beneficiarilor, membri ai societăţii civile sau profesionişti care activează în domeniu, având ca scop informarea şi conştientizarea dificultăţilor de integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, corelarea eforturilor în acest domeniu, atragerea angajatorilor prin mediatizarea exemplelor de bună practică, schimbul de experienţă.

Aflat în faza de sustenabilitate, cu finanţare de la Bugetul Local al Sectorului 6, proiectul a demarat în anul 2014 în cadrul programului POSDRU, având drept bază parteneriatul public-privat între DGASPC Sector 6 şi trei organizaţii non-guvernamentale.

Persoanele interesate să participe la cursurile gratuite de calificare profesională sunt rugate să apeleze la numerele de telefon 021.410.30.20, int.321 – Nicoleta Szasz sau 0761.144.836 – Corina Siteavu, pentru a obţine informaţii suplimentare.