Ridicarea autovehiculelor

Blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/ remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6 se face în baza H.C.L.S6. nr. 4/ 28.01.2010.

Se consideră oprire neregulamentară imobilizarea voluntară a unui autovehicul sau vehicul pe drumul public în spaţiile unde acest lucru este interzis prin indicatoarele şi marcajele specifice parcării publice şi legislaţia în vigoare. Conducătorii autovehiculelor au obligaţia să respecte indicatoarele şi marcajele specifice parcării publice. Autovehiculul sau vehiculul oprit pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi oprite şi câte două, una lângă alta.

Totodată, ocuparea abuzivă sau blocarea accesului în parcări de către un deţinător al unui autovehicul său vehicul fără autorizaţie de parcare, atrage ridicarea, transportul şi depozitarea autovehiculului sau vehiculului. Aceasta măsură se ia de către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6, din oficiu, sau la sesizarea în scris a Dispeceratului Primăriei Sector 6 sau al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6, de către titularul autorizaţiei de parcare.

În cazul constatării opririi autovehiculului sau vehiculului în afara spaţiilor special amenajate, contravenientului i se va aplica sancţiunea de blocare/ ridicare, transportul şi depozitarea autovehiculului sau vehiculului, constatarea opririi sau staţionării abuzive făcându-se de către agenţii comunitari ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6:
a) dacă nu sunt respectate H.C.G.M.B. nr.10/ 2001 privind norme de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. nr.216/ 2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.124/ 2008 referitoare la strategia de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti
b) dacă nu este asigurat pe trotuar un spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor conform Art. 72 din O.U.G. nr 195/ 2002, autovehicul sau vehiculul va fi ridicat, transportat şi depozitat în locul special amenajat
c) în cazul în care ca urmare a opririi neregulamentare, spaţiul asigurat pentru circulaţia pietonilor este mai mare de 1 m, se dispune blocarea roţii din stânga faţă a autovehiculului.

Proprietarii maşinilor care au fost ridicate pe raza Sectorului 6, în urma parcării neregulamentare, îşi pot recupera autoturismele din strada Mânăstirea Văratec, nr. 14-16, telefon 021.9546.

Serviciul de ridicare a autovehiculelor este efectuat de S.C. Ilicor S.R.L. Program de lucru: luni- vineri între orele 8.00- 22.00, sâmbătă între orele 8.00- 20.00, duminică – închis.

Autovehiculele sau vehiculele oprite sau staţionate abuziv în incinta parcărilor private, la solicitarea proprietarilor de drept, pot fi supuse blocării/ ridicării, transportului şi depozitării în spaţii special amenajate până la eliberarea acestora proprietarilor.

Autovehiculele cu anunţuri publicitare parcate pe domeniul public al sectorului 6, cu excepţia locurilor de parcare închiriate legal de la A.D.P.D.U. Sector 6 precum şi autoutilitarele (transport marfă sau persoane) vor fi supuse blocării/ ridicării, transportului şi depozitării lor în spaţii special amenajate.

În cazul în care, deşi parcat într-un spaţiu public amenajat, autovehicul sau vehiculul staţionează o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice, fără a fi mişcat, acest spaţiu se consideră abuziv ocupat, autovehiculul sau vehiculul urmând a fi ridicat, transportat şi depozitat în locul special amenajat.

În vederea aplicării acestei sancţiuni, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6 şi/ sau A.D.P.D.U. Sector 6 va marca roata din stânga faţă a autovehiculului sau vehiculului, pe cauciuc şi asfalt cu vopsea de culoare roşie şi se va fotografia (cu data şi ora) în vederea dovedirii staţionării abuzive. În cazul vehiculelor cu o singură axă se va marca oricare din roţi.

Operaţiunile de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor se realizează pe baza notei de constatare (dispoziţie scrisă) sau procesului verbal de contravenţie întocmită de agentul constatator din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 6 sau de către agentul constatator din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti prin care s-a dispus blocarea/ ridicarea autovehiculului sau vehiculului, pe baza fotografiilor martor şi a
anexei nr.3, care va cuprinde numele agentului constatator, unitatea din care face parte, constatarea efectuată şi măsura prin care s-a dispus blocarea/ ridicarea, transportul şi depozitarea în locul special amenajat.

Alte informaţii:

 

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.4/ 28.01.2010 privind blocarea/ ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/ remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6;
  • Regulamentul şi anexele aferente privind blocarea/ ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6
  • Tarife ridicări maşini.