Locuri de parcare

Informaţii privind dobândirea unui loc de parcare în Sectorul 6 

Locuitorii Sectorului 6 care doresc să obţină un loc în parcările de reşedinţă administrate de Primăria Sectorului 6 se pot adresa Serviciului Parcaje, din Șos. Virtuții nr. 148, etaj 1, prin aplicația online eSector6 sau prin platforma parcari.adps6.ro.

Program de lucru cu publicul: miercuri – 13.00 – 18.30, joi și vineri – 08.30 – 13.00. Din 3 aprilie 2023, Serviciul Parcări nu va mai avea program de lucru cu publicul luni și marți.

Telefon: 021 3161297; 021 3161298

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării;
 • să înregistreze o cerere pe aplicația eSector6 sau pe platforma parcari.adps6.ro;
 • să facă dovada, prin certificatul de înmatriculare, a dreptului de proprietate/utilizare (în caz leasing) asupra unui autoturism cu ITP și RCA valabil;
 • să aibă un contract de comodat valabil, dacă este cazul, autentificat la notar.

Cererea se înregistrează exclusiv online şi se onorează în cazul în care:

 • sunt îndeplinite condiţiile enumerate la punctele de mai sus;
 • există locuri disponibile în respectiva parcare de reşedinţă;
 • solicitantul achită taxa anuală al cărei cuantum este stabilit anual prin H.C.G.M.B.

Depunerea solicitării online trebuie însoţită de următoarele documente:

 • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare;
 • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP și RCA valabil ) și cu număr de București;
 • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul);
 • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor și cardul-legitimație de parcare (dacă este cazul);
 • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Pentru achitarea taxei locului de parcare în Sectorul 6, există mai multe modalităţi:

 • direct la ghişeele centrelor de încasare impozite şi taxe ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 din raza de domiciliu a contribuabilului;
 • online, dar şi prin cele opt infochioșcuri (tot pe baza cardurilor) amplasate în marile centre comerciale din sector: Plaza România, Cotroceni Parc, Selgros Drumul Taberei, Cora Lujerului, Carefour Orhideea şi Mlitari, Metro şi Auchan.

Dupa parcurgerea procedurii, solicitantul va primii contractul de inchiriere, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reședință, beneficiarul urmând a achita taxa aferentă.

Închirierea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic, până la data de 31 decembrie. Prelungirea contractului va putea fi efectuată în intervalul 1 ianuarie – 31 martie a anului prin plata taxei aferente și întrunirea condițiilor cumulative.