Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse si gestionate de institutie

Lista cuprinzând documentele de interes public

Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Persoanele interesate de aceste informaţii pot să întocmească o cerere, care va fi depusă la la Registratura Birou Unic Sector 6 – Primăria Sector 6 din strada Calea Plevnei nr.147-149, Telefon: (0376) 204 319, Program de lucru: Luni, Marţi, Joi – 09.00–15.00; Miercuri – 10.00–17.00; Vineri – 09.00–12.00.

Informaţiile vă vor fi furnizate în termenul legal de 30 zile.

Totodată, cei interesaţi pot găsi informaţiile de interes public online, navigând website-ul oficial al Primăriei Sector 6 Bucureşti.

Lista cuprinzând documentele de interes public potrivit art.5, alin1, lit.g din Legea nr.544/ 2001 privind liberul acces la informaţia de interes public.

Lista cuprinzând categoriile de documentele de interes public

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)  din  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiilede interes public, cu modificările și completările ulterioare,  „Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.”

Lista cu documentele produse si gestionate de institutie