Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță persoanele interesate că, începând cu data de 19 octombrie 2020, se vor putea depune cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece 2020 – 2021.

Pentru cererile depuse în perioada 19 octombrie 2020 – 20 noiembrie 2020, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2020.

Limitele de venituri pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzire sunt:

Pentru lemne, gaze și energie electrică:

  • 750 de lei/membru de familie
  • 750 de lei/persoană singură

Pentru energie termică:

  • 786 lei/membru de familie
  • 1082 lei/persoană singură

Cererea, informațiile referitoare la documentele necesare, limitele de venituri și condițiile de acordare sunt disponibile pe pagina www.asistentasociala6.ro, la rubrica Serviciul Ajutor Social – Ajutoare pentru încălzirea locuinței.

Documentele vor putea fi transmise prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă (cu confirmare de primire) la adresa: Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București, cod postal: 062261 sau pot fi depuse personal, la sediul instituției, în intervalul orar 09.00 – 12.00, solicitând anterior o programare la telefon: 0376.203.744.

Menţionăm că drepturile nu se pot acorda decât după depunerea tuturor documentelor necesare și verificarea lor, iar dacă documentele solicitate vor fi transmise electronic sau prin poștă, dreptul va fi acordat în funcție de data ultimului document transmis.

Iarna trecută au primit sprijin prin intermediul ajutorului pentru încălzire aproximativ 200 de persoane din Sectorul 6.