Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 informează persoanele îndreptățite să primească tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde, conform OUG 115/2020 și modificărilor stabilite ulterior prin OUG nr. 174/2020, că începând de astăzi, 12 noiembrie 2020, începe distribuirea tichetelor la domiciliul beneficiarilor eligibili.

Conform Schemei Naționale de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele Fără Adăpost, stabilită prin O.U.G. nr.115/2020, beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde următoarele categorii:

  1. persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care primesc indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depășește valoarea indemnizației sociale pentru pensionari ( 800 de lei ), aceștia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  2. persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Fiecare beneficiar va primi un plic sigilat în care va găsi cardul, PIN-ul și lista cu unitățile de alimentație publică la care vor putea servi masa. La înmânarea plicului, beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă este de 180 de lei/lună, iar tichetele sociale se alimentează lunar, lista cu beneficiarii eligibili fiind actualizată în permanență.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor entității achizitoare.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Pentru alte detalii sau informații puteți suna la 021.9970, de luni până duminică, între orele 08:00 – 20:00.

Sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale, pe suport electronic este posibilă datorită Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, prin care Uniunea Europeană dorește să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor dezavantajate sau marginalizate. la nivelul statelor europene.

Datele personale furnizate pentru ridicarea tichetelor sociale sunt prelucrate doar în acest scop, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.