Persoanele cu dizabilităţi şi femeile victime ale violenţei domestice, cu domiciliul legal în Regiunea Bucureşti-Ilfov, primesc o şansă la viaţă independentă şi integrare pe piaţa muncii, prin intermediul cursurilor de calificare profesională organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în cadrul Proiectului “Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanele cu dizabilităţi”.

Cursurile sunt gratuite şi au ca scop pregătirea în meseriile de lucrător în comerţ, baby-sitter şi îngrijitor bătrâni la domiciliu. La finalizarea cursului, participanţii primesc diplome în calificarea respectivă, recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Man in supermarket as shop assistant

Pe toată durată cursului, valoarea transportului, în cunatum de 50 de lei lunar, este decontată pentru fiecare participant.

Pe lângă programele de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază, adaptate pieţei muncii, beneficiarii proiectului mai primesc servicii de informare, consiliere psihologică, juridică şi vocaţională, asistenţă pentru identificarea oportunităţilor de angajare. Toate aceste servicii vizează reducerea dependenţei de prestaţiile/serviciile sociale şi plasarea beneficiarilor sub incidenţa autonomiei, prin facilitarea accesului la un venit lunar stabil.

Activităţile derulate în cadrul proiectului mai cuprind organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai angajatorilor şi beneficiarilor, membri ai societăţii civile sau profesionişti care activează în domeniu, având ca scop informarea şi conştientizarea dificultăţilor de integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, corelarea eforturilor în acest domeniu, atragerea angajatorilor prin mediatizarea exemplelor de bună practică, schimbul de experienţă.

Aflat în faza de sustenabilitate, cu finanţare de la Bugetul Local al Sectorului 6, proiectul a demarat în anul 2014 în cadrul programului POSDRU, având drept bază parteneriatul public-privat între DGASPC Sector 6 şi trei organizaţii non-guvernamentale: Fundaţia Preţuieşte Viaţa, Fundaţia Estuar şi Asociaţia Telefonul Copilului.

Persoanele interesate să participe la cursurile gratuite de calificare profesională sunt rugate să apeleze la numerele de telefon 410.30.20, int.321 – Nicoleta Szasz sau 0761.144.836 – Corina Siteavu, pentru a obţine informaţii suplimentare.