Serviciul Parcări din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU) efectuează, în această perioadă, prima inventariere din ultimii ani a locurilor de parcare de reședință.

Dacă până acum contractul de închiriere a locului de parcare de reședință se reînnoia automat, doar în baza achitării taxei de parcare la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 6, primarul Gabriel Mutu a dispus ca ADPDU Sector 6 să inventarieze toate locurile de parcare de reședință și să actualizeze baza de date din sector.

Membrii comunității Sectorului 6 care au contractul de închiriere a locului de parcare de reședință încheiat înainte de 01.08.2017 dispun de două variante de reînnoire a actului:

  • pot trimite documentele scanate (alături de numărul de telefon), până la data de 31 decembrie 2018, la adresa de e-mail [email protected];

 

  • pot depune documentele, tot până la data de 31 decembrie 2018, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din Str. Aleea Bistra nr. 1 (zona Favorit).

 

Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri: orele 08.30 – 13.00; miercuri: orele 13.00 – 18.30; telefon: 021.440.20.64.

În ambele situații prezentate, sunt necesare următoarele documente:

  • vechiul contract de parcare
  • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare
  • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București
  • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul)
  • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul)
  • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).