Primăria Sectorului 6, prin Direcţia Locală de Evidenţa Persoanelor Sector 6, aduce la cunoştinţa cetăţenilor, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/30.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, situaţiile în care este percepută taxa extrajudiciară de timbru:

– eliberarea cărţii de identitate, ca urmare a schimbării domiciliului (în aceeaşi localitate, dintr-o localitate în alta şi din străinătate în România);

– preschimbarea buletinelor de identitate;

– înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 8 din OUG 97/2005.

La nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor Sector 6, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 10 zile.

Pentru situaţiile deosebite, justificate (ex.: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, etc.), termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 3 zile.

Reamintim că locuitorii Sectorului 6 se pot prezenta la oricare dintre Birourile  de Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor, indiferent de cartierul în care domiciliază.