Primăria Sectorului 6, prin Direcţia Locală de Evidenţa Persoanelor Sector 6, aduce la cunoştinţa cetăţenilor prevederile legale cu privire la termenele de valabilitate a actului de identitate şi obligaţiile cetăţenilor de a solicita eliberarea unui nou document, în conformitate cu prevederile OUG nr. 97/2005, republicată.

Astfel, potrivit art. 17, cartea de identitate se eliberează după cum urmează:

  1. Prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
  2. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;
  3. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
  4. Cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate 10 ani;
  5. După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Reamintim că locuitorii Sectorului 6 se pot prezenta la oricare dintre Birourile  de Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor, indiferent de cartierul în care domiciliază.