În anul 2021 vor fi implementate proiectele de modernizare şi dotare pentru şase unităţi de învăţământ preuniversitar din Sectorul 6, proiecte depuse de către Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, pe Axa 10 POR.

Unităţile care vor beneficia de modernizări în anul 2021 sunt: Şcoala Gimnazială nr.164 (actuala Şcoală Gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica), Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz Sfânta Maria, Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu şi Colegiul Tehnic Petru Maior.

Cele şase proiecte au ca obiectiv general creşterea calităţii actului educaţional şi a gradului de participare la învăţământul obligatoriu, prin îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şi dotarea acestora cu materiale educaţionale noi şi moderne. Se urmăreşte, astfel, asigurarea unui proces didactic de calitate, prin dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă şi a laboratoarelor, cu mobilier şi echipamente adecvate, cât şi reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor.

  • Şcoala Gimnazială nr.164 (actuala Şcoală Gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica) va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 11,129,459.58 lei. Vezi în linkul alăturat cu detalii despre proiect, durata de implementare și lucrările care vor fi efectuate: https://old.primarie6.ro/modernizarea-unitatii-de-invatamant-scoala-gimnaziala-nr-164-cod-smis-124703/>
  • Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 8.332.425,05 lei.

Vezi în linkul alăturat cu detalii despre proiect, durata de implementare și lucrările care vor fi efectuate: https://old.primarie6.ro/modernizarea-unitatii-de-invatamant-colegiul-tehnic-gheorghe-asachi-cod-smis-124845/

  • Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 12,758,891.04 lei.

Vezi în linkul alăturat cu detalii despre proiect, durata de implementare și lucrările care vor fi efectuate: https://old.primarie6.ro/modernizarea-unitatii-de-invatamant-colegiul-economic-costin-c-kiritescu-cod-smis-124846/

  • Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz Sfânta Maria va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 3,937,533.08 lei.

Vezi în linkul alăturat cu detalii despre proiect, durata de implementare și lucrările care vor fi efectuate: https://old.primarie6.ro/modernizarea-unitatii-de-invatamant-scoala-profesionala-speciala-pentru-deficienti-de-auz-sfanta-maria-cod-smis-124718/

  • Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 5,113,542.24 lei.

Vezi în linkul alăturat cu detalii despre proiect, durata de implementare și lucrările care vor fi efectuate: https://old.primarie6.ro/modernizarea-unitatii-de-invatamant-scoala-gimnaziala-speciala-constantin-paunescu-cod-smis-124717/

  • Colegiul Tehnic Petru Maior va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 15,659,805.82 lei.

Vezi în linkul alăturat cu detalii despre proiect, durata de implementare și lucrările care vor fi efectuate: https://old.primarie6.ro/modernizarea-unitatii-de-invatamant-colegiul-tehnic-petru-maior-cod-smis-124720/