27 iunie 2023

Finalizarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București”

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță finalizarea implementării proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București“, cod SMIS 146042. Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea de investiții la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional și a prevenirii și diminuării răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

Modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului și generează un efect pozitiv pe termen lung constă în facilitarea dotării unităților de învățământ cu echipamente de protecție medicală, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului și cu soluții dezinfectante necesare pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime, prevăzute pentru unitățile de învățământ pe perioada pandemiei COVID-19, cu impact pozitiv asupra dezvoltării unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • OS1. Dotarea/ sprijinirea celor 41 de unități de învățământ preuniversitar cu echipamente de protecție medicală, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului și cu soluții dezinfectante (cu acțiune virucidă/virulicidă) destinate asigurării condițiilor igienicosanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.
  • OS2. Obținerea capacității de respectare și aplicare a tuturor normelor de protecție împotriva SARS-CoV-2 la nivelul unităților de învățământ, în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2. Contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare.
  • OS3. Inițierea, planificarea, execuția, controlul și monitorizarea proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor stabiliți conform Ghidului Solicitantului, cu resursele și în termenele stabilite prin contractul de finanțare.
  • OS4. Asigurarea activităților minime obligatorii privind publicitatea proiectului prevăzute în MIV 2014-2020, constând dintr-un plan de informare și publicitate, 2 anunțuri de presă, 1 panou de informare, 42 afișe A3, 574 etichete autocolante, prezentare a proiectului pe pagina web a beneficiarului.
  • OS5. Certificarea de către un auditor independent, a cheltuielilor realizate la nivelul proiectului, prin realizarea unui raport de audit financiar.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

  • 41 de entități publice dotate cu echipamente de protecție medicală, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului și cu soluții dezinfectante destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. Rezultatul contribuie la îndeplinirea obiectivului general, a OS1 precum și a indicatorului 2S130 – entităti publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2; – Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, inclusiv nivel de eficiență crescut, calitate superioară de funcționare a unității de învătământ preuniversitar, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Valoarea totală a proiectului a fost de 44.893.618,87 lei, finanțat integral (100%) de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU“.

Data începerii și data finalizării proiectului: 01.12.2020 – 30.06.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020