La iniţiativa primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu, în şedinţa Consiliului Local din data de 27.04.2017 a fost dezbătută şi aprobată Hotărârea nr. 116 privind aprobarea „bursei Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017, pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Astfel, potrivit articolului 1, “se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2017, pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ din Sectorul 6, care au avut media generală anuală 10 în anul şcolar 2016-2017, bursa Primarului Sectorului 6, în cuantum de 2.500 lei/an/elev”.

Totodată, vor fi acordate burse de excelenţă, cu valori între 1.000 şi 3.000 de lei, elevilor care obţin premii la Olimpiadele Naţionale şi Internaţionale, suma variind în funcţie de locul pe care se clasează.

“Consider că efortul copiilor care învaţă foarte bine trebuie recompensat. La fel şi meritele celor care obţin premii şi trofee la nivel naţional şi internaţional. Ne mândrim cu ei şi vrem să îi încurajăm, astfel încât performanţa lor să continue. Sprijinul acordat acestor copii este o investiţie pentru viitorul nostru, al tuturor”, a spus primarul Gabriel Mutu.

În total, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017, pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ ale Sectorului 6 vor fi acordate 11.342 burse şcolare, după cum urmează:

  1. 253 burse de performanţă în cuantum de 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale;
  2. 8.326 burse de merit în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale;
  3. 74 burse de studiu în cuantum de 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale;
  4. 2.020 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului şcolar, în conformitate cu articolul 13, alin (a) şi (c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;
  5. 650 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale, în conformitate cu articolul 13, alin. (b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv OMECTS nr. 3470/07.03.2012;
  6. 19 burse de ajutor social, ocazional, în cuantum de 130 lei/an/elev”.