În condițiile actuale ale pieței muncii din regiunea București-Ilfov, marcată de dinamism, informarea și dialogul devin o necesitate.

Întalnirea din 20 noiembrie 2017, organizată în cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”, a pornit de la această premisă.

Cu tema “Incluzinea socială pe piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile”, evenimentul a avut invitate 25 de persoane cu venituri modeste, dornice să găsească un loc de muncă stabil.

Participanții sunt beneficiari ai Magazinului SocialXChange din Sectorul 6, persoane care prestează activități de muncă în folosul comunității și primesc în schimb produse de strictă necesitate pentru ei și familiile lor.

Discuțiile au adus în atenția participanților importanța calificării profesionale ca premisă a unui venit lunar stabil, oferind celor prezenți posibilitatea participării la cursuri gratuite de calificare profesională.

Asumându-și rolul de mediator între angajat și angajator, specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 implicați în acest proiect (psihologi, evaluatori vocaționali, asistenți sociali) au expus ofertele unor companii dornice să ofere locuri de muncă.

Discuția a mai vizat depășirea obstacolelor de ordin mental din partea celor care ezită să-și asume responsabilitățile unui loc de muncă, dar și armonizarea dintre așteptările lor și realitățile pieței muncii din regiunea București-Ilfov.

Persoanele care doresc să acceseze cursuri gratuite de calificare profesională, servicii de informare, consiliere și orientare pe piața muncii, oferite în cadrul proiectului „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”, sunt rugate să contacteze responsabilul de proiect, doamna Mihaela Moisă, la numărul de telefon 0729.676.178.