Facem ordine pe străzile din în Sectorul 6! Autovehiculele cu dimensiuni mai mari de 2,30 m lățime și 5,15 m lungime nu mai pot parca în parcările publice și de reședință, începând de săptămâna viitoare.  

Decizia a fost luată în ședința Consiliului Local Sector 6 de ieri, 24 februarie, când a fost aprobat Proiectul de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.

“Creăm cadrul normativ pentru a scoate dubele, autoutilitarele și camioanele din parcările publice și rezidențiale.

Este important să punem ordine în spațiul public și continuăm în această direcție. Nu mă uit la cât de impopulară este o decizie, ci mă uit la ce efecte va produce și cum va aduce ordine, pas cu pas, în acest haos urbanistic în care este astăzi Bucureștiul.

Neimplicarea autorității publice și lipsa unor reglementări clare în acest domeniu ne-a adus aici!

Consider că este responsabilitatea fiecărui cetățean sau agent economic ca atunci când achiziționează o dubă / autoutilitară /camion să îi asigure staționarea peste noapte și nu mai pot fi lăsate la întâmplare pe străzi, trotuare sau parcări publice.

Se abuzează prea mult de spațiul public, este nevoie de intervenția autorității locale! “ , a spus Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6

În ce condiții vor fi ridicate vehiculele din parcări și de pe domeniul public

Prin regulamentul aprobat sunt supuse ridicării, transportului şi depozitării lor în spaţiul special amenajat, până la eliberarea acestora proprietarilor/deţinătorilor legali, atunci când conducătorii vehiculelor nu respectă indicatoarele şi/sau marcajele specifice parcării publice şi a tuturor indicatoarelor şi/sau marcajelor rutiere în următoarele situaţii:

  •  vehiculele sunt staţionate pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 cu încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 965/2016;
  • vehiculele sunt staţionate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptăţită;
  •  vehiculele sunt staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcaje publice, etc.);
  • vehiculele care blochează accesul sau ocupă fără drept un loc legal atribuit în toate categoriile de parcaje publice, precum și vehiculele cu dimensiuni mai mari de 2,30 m lățime și 5,15 m lungime care ocupă parcajele publice.

Care sunt taxele de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor

Pentru ridicare, transport și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar, conform hotărârii, se percep, de la proprietar ori deținător legal al acestuia, următoarele taxe:

  • 300 lei, inclusiv TVA/vehicul, pentru operațiunea de ridicare;
  • 200 lei, inclusiv TVA/vehicul, pentru operațiunea de transport;
  • 30 lei, inclusiv TVA/zi/fracție de zi/vehicul, pentru operațiunea de depozitare,

Pentru activitatea de ridicare, transport și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6, se percep de la proprietar ori deținător legal al acestuia, următoarele taxe:

  • 300 lei, inclusiv TVA/vehicul, pentru operațiunea de ridicare;
  • 200 lei, inclusiv TVA/vehicul, pentru operațiunea de transport.

Perioada maximă de depozitare este de 6 luni.

Hotărârea se poate consulta pe site – ul instituției la următorul link:

https://old.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2022/02/1.-Proiect-de-hotarare-modificare-HCL-25_2021Regulament-ridicare-vehicule.pdf