Astăzi, 18 aprilie 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a semnat documentul de aderare a instituţiei la Carta Diversităţii din România.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor personalităţi publice care şi-au asumat rolul de ambasador în România al acestui program, reprezentanţi ai firmelor şi instituţiilor semnatare, oameni de presă.

Semnarea documentului marchează aderarea primei instituţii publice de interes local din ţara noastră la un program ce are ca scop promovarea diversităţii, non-discriminării, incluziunii și egalitatăţii de șanse la locul de muncă.

În implementarea Cartei Diversităţii în România, DGASPC Sector 6 şi-a asumat rolul de partener, participând în anul 2017 la întâlnirile de lucru şi de training premergătoare, dar şi diseminând principiile acestui program în rândul propriilor angajaţi.

De asemenea, alături de adoptarea diversităţii şi nondiscriminării, ca principii manageriale, instituţia s-a angajat să promoveze acest concept prin toate mijloacele şi în toate mediile la care există acces.

Prin intermediul Platformei diversităţii ce deserveşte acest program, DGASPC Sector 6 se va implica în schimbul de bune practici și informații, creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de informare privind nediscriminarea, drepturile omului, egalitatea de șanse şi managementul diversității.

Promovarea diversităţii şi egalităţii de şanse, ca principiu managerial, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se răsfrânge în mod pozitiv asupra activităţii noastre cu oamenii. Spiritul de echipă ne ajută să rezolvăm problemele beneficiarilor şi să implicăm comunitatea în proiecte comune care au la bază toleranţa şi cooperarea. Fie că se referă la gen, la etnie, la nivelul de educaţie sau la statutul social, diversitatea este un principiu necesar, de respectarea căruia depinde modernizarea climatului organizaţional din România”, a declarat Gabriela Schmutzer, directorul general al DGASPC Sector 6.