Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunţă persoanele interesate că procesul de distribuire a ajutoarelor alimentare din partea Uniunii Europene continuă în cele patru locaţii puse la dispoziţia comunităţii.

Pentru a intra în posesia pachetelor cu alimente, persoanele beneficiare ale ajutorului, conform H.G. nr. 799/2014 şi H.G. nr. 627/2015, sunt rugate să apeleze numerele de telefon 0725.600.783 şi 0725.600.839 pentru a verifica dacă se regăsesc pe liste.

De ajutorul alimentar beneficiază următoarele categorii de cetăţeni:

  • persoanele cu handicap grav şi accentuat (adulţi şi copii);
  • familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim garantat;
  • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
  • şomerii şi pensionarii cu venituri de până la 450 lei lunar, inclusiv;
  • persoanele lipsite de venituri sau cu venituri de până la 450 lei lunar, inclusiv;
  • invalizii, veteranii şi văduvele de război cu venit de până la 450 lei lunar, inclusiv.

În urma procesului verificării pe liste, cetăţenii sunt aşteptaţi în următoarele puncte de distribuire, alocate conform numelui de familie în ordine alfabetică:

  • de la litera A la litera F: Aleea Istru nr. 6
  • de la litera G la litera O: Bd. Uverturii nr. 81
  • de la litera P la litera Ţ: Drumul Sării nr. 2
  • de la litera T la litera Z: Bd. Iuliu Maniu nr. 101

Programul POAD 2015/2016 a debutat în data de 28 iunie 2016 şi se încheie la 45 de zile de la data distribuirii ultimei tranşe de alimente către Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

Până la această dată, 7.315 cetăţeni ai Sectorului 6 au intrat în posesia celor 14.664 de cutii cu alimente la care au avut dreptul, conform situaţiei sociale specifice. Alte 8.410 cutii cu alimente îşi aşteaptă beneficiarii domiciliaţi în Sectorul 6.