Dispoziții

1 Dispoziția nr. 3 din 2021 Convocator  Consiliul Local Sector 6 în ședință extraordinară
2 Dispoziția nr. 23 din 2021 Delegare atribuții Primar pe perioada concediului de odihnă
3 Dispoziția nr. 26 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
4 Dispoziția nr. 318 din 2021 Regulament pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt afectate de reorganizare
5 Dispoziția nr. 389 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință
6 Dispoziția nr. 439 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință extraordinară
7 Dispoziția nr. 697 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
8 Dispoziția nr. 764 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
9 Dispoziția nr. 818 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
10 Dispoziția nr. 908 din 2021 Împuternicire polițiști locali să constatare contravenții
11 Dispoziția nr. 917 din 2021 Componența Comitetului Local Pentru Situații de Urgență al Sectorului 6
12 Dispoziția nr. 926 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
13 Dispoziția nr. 1038 din 2021 Interzicere comercializare băuturi alcoolice în zilele în care au loc evenimente sportive
14 Dispoziția nr. 1039 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
15 Dispoziția nr. 1054 din 2021 Convocator  Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
16 Dispoziția nr. 1055 din 2021 Transmitere lunară raportări financiare, ordonatori secundari și terțiari de credite
17 Dispoziția nr. 1070 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
18 Dispoziția nr. 1090 din 2021 Convocator  Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
19 Dispoziția nr. 1111 din 2021 Desemnare exercitare atribuții în vederea aplicării Legii nr. 544/2001
20 Dispoziția nr. 1113 din 2021 Revocare Dispoziția Primarului Sectorului 6 privind convocarea Consiliului Local Sector 6 în ședință ordinară
21 Dispoziția nr. 1145 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
22 Dispoziția nr. 1205 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
23 Dispoziția nr. 1346 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
24 Dispoziția nr. 1371 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
25 Dispoziția nr. 1426 din 2021 Convocator Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară
26 Dispoziția nr. 1603 din 2021 Politica internă în domeniul relațiilor de muncă privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Anexa la Dispozitia Primarului Sectorului 6 Nr.1603/14.09.2021 Politica interna in domeniul relatiilor de munca care vizeaza eliminarea tolerantei hartuirii la locul de munca si masuri antihartuire, la nivelul Primariei Sectorului6 al Muncipiului Bucuresti
27 Dispoziția nr. 1606 din 2021 Planul multianual de acțiuni privind egalitatea de gen între femei și bărbați
Anexa la Dispozitia Primarului Sectorului 6 Nr.1606/15.09.2021 Plan multianual de actiuni privind egalitatea de gen intre femei si barbati la nivelul Primariei Sectorului 6 al municipiului Bucuresti