Serviciul Autoritate Tutelară

  • Adresa: Splaiul Independentei, nr.200, Sector 6, Bucureşti
  • Telefon: 0372 463 433
  • Fax: 0372 463 350
  • Email: –

Programul cu publicul:

Serviciul autoritate tutelară se organizează și funcționează în subordinea Secretarului general al Sectorului 6, având următoarele atribuții:

a) Întocmeşte proiecte de dispoziţii pentru minori la solicitarea notarilor publici;
b) Întocmeşte proiecte de dispoziţii pentru minori, în urma sentințelor date de către instanțele de judecată;
c) Întocmeşte proiecte de dispoziţii pentru interziși judecătorești în urma sentințelor date de către instanțele de judecată;
d) Întocmeşte proiecte de dispoziţii de nume şi prenume la solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
e) Întocmeşte anchete psihosociale coform art. 229 alin. (2) lit. ,,b’’ din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu privire la: exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriei sau în cazul anulării acesteia; modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii; exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor din afara căsătoriei, care au filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi; stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu locuiesc împreună şi nu au ajuns la un acord; stabilirea obligaţiei de întreţinere şi a contribuţiei datorate de fiecare părinte minorului, în cazul în care părinţii nu se înţeleg în aceste privinţe;
f) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată în procese având ca obiect tăgada/recunoașterea paternității;
g) Efectuează raport de anchetă psihosocială la solicitarea notarilor publici conform art. 375 Cod civil cu privire la: exercitarea autorităţii părinteşti de către părinţi; stabilirea locuinţei copiilor după divorţ; modalitatea de păstrare a legăturilor personale de către părintele separat şi fiecare dintre copii; stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.
h) La cererea INML-ului efectuează anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului și a persoanelor pentru care s-a cerut punerea sub interdicţie;
i) La cererea INML-ului efectuează anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului care a săvârșit o faptă antisocială sau care a fost victimă;
j) Consiliează cetăţenii, în vederea întocmirii declaraţiilor prevăzute de noul Cod civil, ca de exemplu: declaraţie persoană curator, cu respectarea dispoziţiilor art. 112 și 113 Cod civil, declaraţie minor de 14 ani asistat la încheierea actului juridic, documentaţie necesară încuviinţării cumpărării/donaţiei unui bun pe numele minorului;
k) Identifică persoanele propozabile pentru numire de către instanţa de tutelă în calitate de tutore/curator/membru în consiliul de familie, conform dispoziţiilor art. 118, 125,170,180 Cod civil;
l) Întocmește inventarul bunurilor minorului/interzisului judecătoresc la solicitarea instanțelor de judecată, conform dispoziţiilor art. 140 Cod civil, în calitate de delegat al instanţei de tutelă;
m) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanței în vederea constatării modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia, conform art. 151 din noul Cod civil;
n) La solicitarea instanței de judecată verifică dările de seamă prezentate de turori pentru minori/interziși judecătorești, conform art. 151 din noul Cod civil;
o) Efectuează deplasării în teren în vederea întocmirii anchetelor sociale;
p) Consiliează tutorii privind darea de seamă anuală și darea de seamă generală, la solicitarea instanței;
q) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată, în vederea instituirii tutelei pentru minori atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, puşi
sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele;
r) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti, pentru a se stabili dacă o persoană îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea fi numită tutore pentru bolnavul a cărui punere sub interdicţie a fost solicitată în instanţă;
s) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti, pentru a se stabili dacă o persoană îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea fi numită curator.
t) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată la domiciliul condamnaţilor pentru a constata situaţia familială a acestora, întrucât au solicitat întreruperea executării pedepsei;
u) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată la domiciliul persoanelor care solicită ajutor public judiciar;
v) Efectuează anchete sociale la domiciliul interzişilor judecătoreşti care sunt instituţionalizaţi în vederea reintegrării acestora în familie, la solicitarea instanţei de judecată;
w) Efectuează anchete sociale la domiciliul interzișilor judecătorești și a tutorilor, la solicitarea instanței;
x) Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată la domiciliul persoanelor care au savârsit infracțiuni ;
y) Efectuează anchete sociale în urma sesizărilor primite de la asociaţiile de proprietari pentru persoanele care constituie un pericol pentru locatari;

Formulare