Direcția Generală Arhitect Șef

Direcţia Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială are ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă, armonioasă și spatial-echilibrată a
Sectorului 6 prin aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică la nivelul subdiviziunii administrativteritoriale, asigurarea respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism legal avizate și aprobate, asigurarea măsurilor de protecție urbanistică a clădirilor și monumentelor istorice, colaborand in acest scop cu organismele specializate, abilitate prin lege, îmbunătățirea imaginii urbane a cladirilor și creșterea calității spațiilor publice de pe raza Sectorului 6.

Plan urbanistic zonal Sector 6

  • Adresa: –
  • Telefon: –
  • Fax: –
  • Email: –

Programul cu publicul:

  • Luni–Joi: –
  • Miercuri: –