Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti