Timp de două zile consecutive, în perioada 9-10 septembrie 2020, Primăria Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, va marca, în cadrul unor evenimente specifice, Săptămâna Națională a Voluntariatului, o manifestare care a ajuns în acest an la ediția a XIX-a.

Sub genericul ,,Comunitatea – un loc accesibil pentru fiecare”, cele două întâlniri organizate în Sectorul 6 vor reuni la aceeași masă profesioniști din domeniul social, voluntari, donatori, reprezentanți ai asociațiilor partenere, dar și persoane cu posibilități și perspective financiare reduse, al căror vis de a deține și a utila corespunzător o locuință se lovește de bariere aparent insurmontabile.

Întâlnirile se vor derula în locația din Aleea Lunca Cernei, nr. 6A, în data de 09 septembrie 2020, intervalul orar 17:00-8:30, și, respectiv în data de 10 septembrie a.c, în locația din Calea Crângași nr.3, începând cu orele 15.00. Ele au ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la impedimentele pe care cetățenii cu venituri modeste din Sectorul 6 le întâmpină în încercarea de a avea o locuință decentă.

Nu întâmplător, gazdele întâlnirilor sunt cele două magazine Caritabile SocialXChange din Sectorul 6, structuri implicate activ și novator la nivelul comunității în reducerea decalajelor sociale generate de sărăcie și excluziune, cu rol în recuperarea resurselor comunitare și realocarea acestora spre categoriile sociale defavorizate. Donatori ai magazinului sunt membri ai comunităţii Sectorului 6, persoane fizice sau juridice care au ales să participe la programul caritabil SocialXChange, un proiect de succes, implementat și ulterior extins de Primăria Sectorului 6.

Manifestările din 9 și 10 septembrie sunt parte integrantă a evenimentului organizat la nivel național de către Asociația Pro Vobis cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului, ediția a XIX-a, intitulată ,,Orașe și comunități durabile”, în cadrul proiectului Build Solid Ground.

Proiectul Build Solid Groundeste finanțat din fonduri europene și este implementat prin intermediul Asociației Habitat pentru Umanitate, asociație activă la nivel mondial prin promovarea conceptul unui trai decent, care poate eradica sărăcia.

Asociația Pro Vobis, copartenerul evenimentelor implementate la nivel national cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului, a lansat provocarea unei competiții de activități care să aibă ca subiect  obiectivul 11, ,,Orașe și comunități durabile” din Agenda de dezvoltare durabilă 2030, plan asumat de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite cu ocazia Summit-ului ONU care a avut loc în septembrie 2015, la New York.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 a acceptat această provocare prin înscrierea în competiție a manifestării ,,Comunitatea – un loc accesibil pentru fiecare”, fiind printre cele 10 inițiative declarate câștigătoare la nivel național de către organizatori.

Reprezentanții mass-media care doresc să participe la eveniment sunt rugați să apeleze la numărul de telefon 0723.200.463, persoană de contact: Mihaela Drăgoi.